حمیرا ف.

انگلیسی به فارسی ، فارسی به انگلیسی ، فارسی به روسی ، روسی به فارسی

بیوگرافی

خانم حمیرا ف. از پنج شنبه، 1 آذر 1397 عضو گروه ترجمه تخصصی است. ایشان تابحال 1,619,572 کلمه در قالب 439 سفارش ترجمه انجام داده است. آخرین مدرک تحصیلی حمیرا کارشناسی می باشد. زمینه های مورد علاقه حمیرا در ترجمه، مدیریت ، کامپیوتر ، عمران ، حسابداری ، سیاسی است.

439

تعداد سفارش

1,619,572

تعداد کلمات ترجمه

امتیاز

زمینه های تخصصی ترجمه حمیرا ف.

مدیریت

مدیریت

مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، MBA، مدیریت مالی، مدیریت جهانگردی، مدیریت اجرایی و شهری، مدیریت تکنولوژی و فناوری اطلاعات، مدیریت آموزش