عمومی

8,235 مترجم با توانایی ترجمه عمومی

 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مترجمی انگلیسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
 •  کارشناسی ارشد زبان و ادلبیات عربی فردوسی مشهد
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
 •  کارشناسی مدیریت آموزشی پیام نوربجنورد
 •  کارشناسی مترجمی آلمانی دانشگاه اصفهان
 •  دیپلم علوم تجربی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه شهید بهشتی
 •  کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد13تهران
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی تهران
 •  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی بوعلی سینا
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی
 •  کارشناسی ارشد زبان انگلیسی علوم تحقیقات خوزستان
 •  کارشناسی ارشد مطالعات روسیه تهران
 •  دکترا زبانشناسی همگانی دانشگاه بوعلی سینا
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک صنعتی شریف
 •  کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولی صنعتی امیرکبیر
 •  کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی الزهرا
 •  کارشناسی دانشجوی اموزش زبان انگلیسی پیام نور تهران جنوب
 •  کارشناسی ارشد مطالعات روسیه تهران
 •  کارشناسی کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشوران
 •  کارشناسی ارشد MBA دانشگاه سراسری شاهرود
 •  کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور زنجان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه تهران
 •  دیپلم ریاضی رشد منطقه 16
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه دانشگاه الزهرا
 •  کارشناسی دانشجوی مترجمی خبر علمی کاربردی واحد ۱۳
 •  کارشناسی ارشد فلسفه غرب علامه طباطبایی
 •  کارشناسی الدراسات الإسلامیة کلیة الإمام الأوزاعی فرع بیروت
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس
 •  کارشناسی ارشد مهندسی رمز صنعتی مالک اشتر
 •  کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه ازاد اسلامی واحد ملایر
 •  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهائی
 •  کارشناسی نمایش- گرایش ادبیات نمایشی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
 •  کارشناسی ادبیات فارسی بین المللی امام خمینی
 •  کارشناسی در حال تحصیل دانشگاه علم و فرهنگ
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی دانشگاه ارومیه
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک صنعتی شاهرود
 •  فوق دیپلم کاردانی کامپیوتر نرم افزار آموزشکده شهید بهشتی کرج
 •  کارشناسی ادبیات انگلیسی شهیدچمران اهواز
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  دکترا دانشجوی ژنتیک بیومتری تبریز
 •  کارشناسی دانشجوی ترم 8 مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی موسسه آموزش عالی غیردولتی البرز
 •  کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه شیخ بهایی
 •  کارشناسی ارشد علوم تغذیه شهید بهشتی
 •  فوق دیپلم مهندسي مواد - متالور‍‍ژي صنعتي سهند
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد شیمی فیزیک کاشان
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه علم و صنعت
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مواد- خوردگی و حفاظت از مواد دانشگاه صنعتی سهند
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد فیزیک صنعتی امیرکبیر
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک شهید چمران
 •  دکترا مدیریت فناوری اطلاعات تربیت مدرس
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک حرارت وسیالات دانشگاه صنعتی ارومیه
 •  کارشناسی کشاورزی آب فردوسی
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه یزد
 •  کارشناسی ارشد گواهینامه موقت دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
 •  کارشناسی مهندسی مدیریت اجرایی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات موسسه آموزش عالی حاتم
 •  کارشناسی کارشناسی علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 •  کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی مهندسی مواد صنعتی امیرکبیر
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه شهیدچمران اهواز
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک خواجه نصیر
 •  کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) علوم پزشکی اصفهان
 •  کارشناسی زبان وادبیات ترکی استانبولی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی علامه طباطبایی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مواد شهید باهنر
 •  کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی تربیت مدرس
 •  کارشناسی کارشناسی نرم افزار دانشگاه آزاد مشهد
 •  دکترا دانشجوی دندانپزشکی علوم پزشکی گیلان
 •  کارشناسی ارشد اقتصاد پیام نور
 •  کارشناسی ارشد لیسانس زبان و ادبیات عرب تهران
 •  کارشناسی ارشد در حال تحصیل تهران
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سمنان
 •  کارشناسی حسابداری پیام نور
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی ارشاد دماوند
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی خوارزمی (تربیت معلم سابق)
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی سیستان و بلوچستان(دولتی زاهدان)
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه ملی گلستان
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر طوسی
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه دولتی شهرکرد
 •  کارشناسی لیسانس برق گرایش الکترونیک(نا پیوسته) آزاد ماهشهر
 •  کارشناسی ارشد گرایش زلزله (عمران) دانشگاه تربیت مدرس
 •  کارشناسی مترجمی دانشگاه زنجان
 •  کارشناسی ارشد برق قدرت دانشگاه شهیدبهشتی
 •  کارشناسی کارشناس هوشبری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 •  دکترا دانشجوی دکتری مهندسی عران - سازه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 •  کارشناسی زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه سراسري تبريز
 •  کارشناسی مهندسی معماری آزاد اسلامی
 •  کارشناسی مترجمی انگلیسی آزاد تهران جنوب
 •  کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه دولتی قم
 •  دکترا دانشجوی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی
 •  کارشناسی الکترونیک آزاد
 •  کارشناسی ارشد عمران معماری و ساختمان باکو
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک رازی کرمانشاه
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان
 •  دیپلم ریاضی مجتمع توحید دختران
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی رازی
 •  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه گیلان
 •  دکترا كشاورزي تهران
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه ولیعصر (عج)
 •  کارشناسی رادیولوژی(دانشجو) دانشگاه سراسری علوم پزشکی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق - مخابرات دانشگاه یزد
 •  کارشناسی کارشناسی زبان فرانسه دانشگاه اصفهان
 •  کارشناسی ارشد مدرک کارشناسی ارشد در رشته فیزیک هسته ای دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه علوم تحقیقات
 •  کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی پیامنور
 •  کارشناسی ادبیات انگلیسی آزاد واحد تهران شمال
 •  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد
 •  کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی همدان
 •  کارشناسی زبان و ادبيات فرانسه فردوسي
 •  دکترا دکتری روسیه
 •  کارشناسی ارشد مدیریت آی تی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشدکارگردانی دانشگاه هنر تهران دانشگاه هنر تهران
 •  دیپلم ریاضی و فیزیک الغدیر
 •  کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه آزاد
 •  کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه زنجان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی - سازه کشتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 •  کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی دانشگاه صنعتی شریف
 •  دکترا زیست شناسی-بیوشیمی فردوسی مشهد
 •  کارشناسی برق دانشگاه آزاد قزوین
 •  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سیستان و بلوچستان
 •  کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مترجمی زبان آلمانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی پیامبر اعظم(ع)
 •  کارشناسی مهندسی صنایع آزاد واحد تهران جنوب
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد زبان شناسی رایانشی دانشگاه اصفهان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک محقق اردبیلی-روزانه
 •  کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی آزاد، تهران مرکز، هنر و معماری
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات ازاد
 •  دکترا دکترای حرفه ای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 •  کارشناسی کارشناسی شیمی محض دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل دانشگاه سراسری
 •  کارشناسی ارشد گواهی کارشناسی ارشد صنعتی مالک اشتر
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد دامپزشکی ازاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد زبانشناسي همگاني ذانشگاه پيام نور
 •  کارشناسی ارشد زمین شناسی خوارزمی
 •  دکترا دانشجو داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 •  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی شهید باهنر کرمان
 •  کارشناسی ارشد اقتصاد علوم اقتصادی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 •  دیپلم دیپلم تجربی دبیرستان شهید بهشتی (سمپاد)
 •  کارشناسی لیسانس مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 •  کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
 •  دکترا مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
 •  دیپلم ریاضی و فیزیک دبیرستان بنی فاطمه (ع)
 •  کارشناسی کارشناسی علوم و صنایع غذایی علوم و تحقیقات
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران- زلزله خواجه نصیرالدین طوسی
 •  کارشناسی مهندسی برق صنعتی شاهرود
 •  کارشناسی برق الکترونیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 •  کارشناسی برق الکترونیک دانشگاه شهرکرد
 •  دیپلم دیپلم تجربی دبیرستان رافتی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی غیر انتفاعی تابران
 •  کارشناسی ارشد مدیریت MBA پیام نور تهران غرب
 •  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان
 •  دکترا مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد بندرعباس
 •  کارشناسی الهیات- فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
 •  کارشناسی ارشد مهندسی پرتو پزشکی دانشگاه صنعتی شریف
 •  کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی بین الملل دانشگاه تهران
 •  دیپلم ریاضی فیزیک دبیرستان سروش
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 •  کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز
 •  دیپلم دیپلم کامپیوتر غیر انتفاعی آریان
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی سیستان وبلوچستان
 •  کارشناسی ارشد زبان شناسی دانشگاه سراسری سمنان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس
 •  کارشناسی ارشد کارشاسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار علوم و تحقیقات
 •  کارشناسی ارشد زبانشناسی پیام نور تهران جنوب
 •  دیپلم ریاضی فیزیک دبیرستان تیزهوشان میرزاکوچک خان
 •  کارشناسی مکانیک سیالات آزاد
 •  دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 •  کارشناسی مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان
 •  فوق دیپلم بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی ایران
 •  کارشناسی زبان وادبیات انگلیسی رازی
 •  کارشناسی نرم افزار کامپیوتر باهنر شیراز
 •  کارشناسی مترجم زبان انگلیسی دانشگاه آزاد رودهن
 •  فوق دیپلم مترجمی نوار و فیلم آموزش عالی آزاد علم گستر
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بم کرمان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه سمنان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای شهید بهشتی
 •  کارشناسی عمران دانشگاه آزاد
 •  دیپلم گواهی پایان تحصیلات دوره متوسطه دبیرستان و پیش دانشگاهی غیر دولتی پسرانه دانش
 •  کارشناسی مهندسی معدن آزاد اسلامی
 •  کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  دیپلم دیپلم علوم تجربی دبیرستان تیزهوشان علامه حلی۲
 •  کارشناسی ارشد مجموعه زبان شناسی دانشگاه بیرجند
 •  دیپلم ریاضی فیزیک علامه امینی
 •  کارشناسی روانشناسی دانشگاه شهيد بهشتی
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان
 •  کارشناسی کارشناسی برق مخابرات دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات فارس
 •  کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت دانشگاه صنعت نفت
 •  دیپلم دیپلم تجربی دبیرستان تیزهوشان شهید سلطانی ۳
 •  کارشناسی مهندسی پزشکی بیوالکتریک صنعتی همدان
 •  دیپلم تجربی کانون زبان ایران
 •  کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز
 •  کارشناسی برق خواجه نصیرالدین طوسی
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه چمران
 •  کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی علامه طباطبایی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف
 •  کارشناسی زبان روسی الزهرا
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نور
 •  کارشناسی زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 •  کارشناسی ارشد مهندسی آب - آبیاری و زهکشی دانشگاه محقق اردبیلی
 •  کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای پیام نور
 •  دیپلم DBA موسسه ماد
 •  کارشناسی ارشد MBA - گرایش بازاریابی آزاد تهران مرکزی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی علوم اقتصادی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ادبیات داستانی خوارزمی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه اراک
 •  کارشناسی ارشد زبان انگلیسی دانشگاه پونا
 •  کارشناسی زیست شناسی جانوری دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد روانشناسی- روانسنجی علامه طباطبایی
 •  کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 •  کارشناسی کامپیوتر صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 •  کارشناسی ارشد شیمی آلی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی آزاد تهران جنوب
 •  کارشناسی ارشد ارشد دانشگاه فردوسی
 •  کارشناسی ارشد زبانشناسی دانشگاه شیراز
 •  کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد
 •  کارشناسی ارشد اقتصاد هنر هنر اصفهان
 •  دیپلم دانشجوی رشته زیست شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 •  دیپلم تجربی دبیرستان شریعتی
 •  کارشناسی ارشد هیدرولوژی و منابع آب شهید چمران اهواز
 •  کارشناسی ارشد مدرک موقت شهید مدنی
 •  دکترا دکتری اتوماسیون علوم و تحقیقات
 •  فوق دیپلم حسابداری دانشکده سما شیراز
 •  دکترا Phd تربیت مدرس
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک صنعتی امیرکبیر
 •  کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران دانشکده فارابی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک علوم تحقیقات رشت
 •  دکترا مکانیزاسیون کشاورزی-انرژی دانشگاه تهران
 •  دیپلم ریاضی دبیرستان دهخدا
 •  دیپلم دیپلم رشته ریاضی-فیزیک مهدیون
 •  کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی- EMBA سازمان مدیریت صنعتی
 •  کارشناسی کارشناسی مهندسی مواد صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی ارشد ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق- گرایش مخابرات دانشگاه آزاد شهرری
 •  کارشناسی زیست شناسی عمومی آزاد اسلامی واحد شهرقدس
 •  کارشناسی ارشد فوتونیک دانشگاه تبریز
 •  کارشناسی گواهی موقّت دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 •  دکترا اصلاح نباتات مازندران
 •  کارشناسی دانشجوی کارشناسی نرم افزار دانشگاه آزاد اراک
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
 •  کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد اگرواکولوژی شهید بهشتی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی علوم تحقیقات
 •  کارشناسی ارشد فیزیک ذرات بنیادی دانشگاه صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی ارشد معرفی نامه محل تحصیل به نظام وظیفه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی
 •  دیپلم ریاضی تهران
 •  کارشناسی ارشد مکانیک شهید رجایی
 •  کارشناسی عمران دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی جهادانشگاهی خوزستان
 •  دکترا مشغول به تحصیل شهید بهشتی
 •  کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد فلسفه-انصراف بدون گذراندن پایان نامه دانشگاه بین المللی امام خمینی
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب
 •  کارشناسی ارشد MBA صنعتی شاهرود
 •  کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه پیام نور
 •  کارشناسی مهندسی نساجی شیمی و علوم الیاف دانشگاه صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی مکانیک در حرارت وسیالات یادگار امام
 •  کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه آزاد کرج
 •  کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی اراک
 •  کارشناسی مهندسی کشاورزی - باغبانی ولی عصر (عج)
 •  کارشناسی ارشد فوق لیسانس مخابرات دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
 •  فوق دیپلم کاردانی برق قدرت غیرانتفاعی احرار رشت
 •  کارشناسی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
 •  کارشناسی ارشد نانوفیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی آموزش عالی بم
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه کاشان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی معماری موسسه غیر انتفاعی رسام
 •  کارشناسی برق قدرت کمال ارومیه
 •  کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی گرایش تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
 •  کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه سراسری زنجان
 •  دیپلم نمایش هنرستان کمال الملک
 •  کارشناسی فناوری اطلاعات ( IT ) دانشگاه پیام نور مرکز همدان
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی مترجمی انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی کارشناسی مهندسی نفت تهران جنوب
 •  کارشناسی ارشد گواهی پایان تحصیلات کارشناسی ارشد رشته شیمی معدنی دانشگاه شهید چمران
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد صنعتی امیرکبیر
 •  کارشناسی مهندسی برق دانشگاه شهرکرد
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی- ریخته گری دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی سهروردی
 •  کارشناسی ارشد شیمی آلی دانشگاه آزاد شهرضا
 •  دیپلم ديپلم رياضي دبيرستان فرزانگان
 •  کارشناسی ارشد ترویج و اموزش کشاورزی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق بیرجند
 •  دکترا آموزش زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس
 •  کارشناسی نقشه برداری دانشگاه دولتی زنجان
 •  دکترا د‍کتری روانشناسی اجتماعی دانشگاه یو پی ام UPM
 •  دکترا مهندسی شیمی ازاد قائم شهر
 •  کارشناسی مهندسی برق مخابرات شهید باهنر
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک آزاد تهران شرق
 •  کارشناسی کارشناسی فیزیک هسته ای دانشگاه پیام نور
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی زلزله دانشگاه آراد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 •  کارشناسی مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست بهاران
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی ارشد educational adminstration Hacettepe university
 •  کارشناسی ارشد شیمی فیزیک دانشگاه کردستان
 •  کارشناسی مدرک دانشگاهی داشنگاه آزاد
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت دانشگاه آزاد اسلامی کاشان
 •  کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 •  کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه الزهرا
 •  کارشناسی ارشد بازاریابی گردشگری علامه طباطبایی
 •  فوق دیپلم نرم افزار آزاد اسلامی دماوند
 •  کارشناسی مهندسی برق دانشگاه کردستان
 •  کارشناسی هندسی کامپیوتر محقق اردبیلی
 •  کارشناسی مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی
 •  کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار دانشگاه فناوری های نوین قوچان
 •  فوق دیپلم حسابداری علمی کاربردی تالش1
 •  کارشناسی مهندسی صنایع غذایی-تکنولوژی تولید شیرینی و شکلات دانشگاه علمی کاربردی
 •  دیپلم علوم تجربی دبیرستان نمونه دولتی رشد
 •  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی_بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی پیام نور تهران جنوب
 •  کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت
 •  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
 •  کارشناسی ارشد ژِِیوفیزیک تهران
 •  کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه ساری
 •  دیپلم TTC آموزشگاه زبان ایرانمهر
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مواد UNIVERSITY OF MANCHESTER
 •  کارشناسی ارشد عمران- گرایش مهندسی و مدیریت ساخت علوم و تحقیقات خوزستان
 •  کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 •  کارشناسی مهندسی صنایع بوعلی سینا
 •  کارشناسی مهندسی منابع طبیعی-شیلات آزاد
 •  کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه ازاد شیراز
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه مازندران
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه رازی
 •  کارشناسی ارشد بیوشیمی شیراز
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق-کنترل دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران - راه و ترابری دانشگاه یزد
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت دانشگاه صنعتی سهند
 •  فوق دیپلم کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مواد- جوشکاری دانشگاه صنعتی سهند
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات دانشگاه ازاد بناب
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد لیسانس دانشگاه صنعتی سمنان
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه ازاد خوراسگان اصفهان
 •  کارشناسی مهندسی صنایع پیام نور
 •  کارشناسی برق-الکترونیک دانشگاه شمال-آمل
 •  کارشناسی کارشناسی هنر اسلامی دانشگاه هنراسلامی تبریز
 •  دیپلم تجربی شهید بهشتی
 •  کارشناسی ارشد اموزش زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه صنعتی شریف
 •  کارشناسی زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهید چمران
 •  دکترا بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی آزاد
 •  دیپلم تجربی مدرسه شمس
 •  کارشناسی مترجمی انگلیسی آزاد تهران شمال
 •  کارشناسی زبان روسی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد مهندسي نرم افزار تربيت مدرس
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه ازاد
 •  دیپلم دیپلم علوم تجربی دبیرستان علی ابن ابی طالب
 •  کارشناسی برق کنترل دانشگاه صنعتی جندی ششاپور
 •  کارشناسی درحال تحصیل کارشناسی پردیس دانشگاه مازندران
 •  کارشناسی لیسانس آموزش هنرهای تجسمی دانشگاه علم و فرهنگ
 •  کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری دانشگاه آزاد واحد قزوین
 •  کارشناسی ارشد مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود
 •  دکترا شیمی فیزیک بوعلی سینا
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه سراسری تبریز
 •  کارشناسی لیسانس مترجم زبان انگلیسی آزاد تهران مرکز
 •  دیپلم تجربی غیرانتفاعی علوم برتر
 •  دیپلم دیپلم علوم تجربی دبیرستان حضرت آیت الله خامنه ای (سمپاد)
 •  کارشناسی مهندسی شیمی_طراحی فرآیندهای صنایع نفت دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 •  دیپلم ریاضی و فیزیک مدرسه بنت الهدی صدر
 •  کارشناسی ارشد مترجمي زبان انگليسي اموزش عالي كرمان
 •  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی تربیت مدرس
 •  دیپلم دیپلم ریاضی استعدادهای درخشان یزد
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور
 •  کارشناسی تربیت دبیری زبان انگلیسی آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد MBA صنعتی شریف
 •  کارشناسی ارشد حقوق بین الملل شهیدبهشتی
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک خواجه نصیرالدین طوسی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت از فلزات دانشگاه تربیت مدرس
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی شهید مدنی آذربایجان
 •  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی
 •  کارشناسی ارشد دانشجوی رشته آموزش زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی مهندسى نرم افزار دانشگاه علم و فرهنگ
 •  دکترا دکتری حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 •  کارشناسی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه خوارزمی تهران
 •  دکترا علوم شناختی شهید بهشتی
 •  دیپلم ریاضی دبیرستان ام کلثوم
 •  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی سمنان
 •  کارشناسی FCE Cambridge
 •  کارشناسی پرستاری علوم پزشکی اراک
 •  کارشناسی پایان دوره کانون زبان ایارن
 •  کارشناسی مترجمي زبان انگليسي دانشگاه تهران شمال
 •  کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت
 •  کارشناسی مترجمی انگلیسی دانشگاه پیام نور
 •  کارشناسی ارشد کامپیوتر علوم تحقیقات تهران
 •  کارشناسی کارشناسی علوم دریایی دانشگاه هرمزگان
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگیسی دانشگاه ازاد تهران مرکزی
 •  کارشناسی ارشد زمین شناسی- چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه اصفهان
 •  کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی(دانشجو) دانشگاه فردوسی مشهد
 •  کارشناسی مهندسی تکنولوژی الکترونیک دانشکده فنی شهید محمد منتظری
 •  کارشناسی مهندسی برق دانشگاه الزهرا
 •  کارشناسی متالورژی صنعتی آزاد اسلامی
 •  کارشناسی مدرک موقت آزاد اسلامی واحد تبریز
 •  دیپلم ادبیات و علوم انسانی محمد تقی جعفری
 •  کارشناسی ارشد mba نورطوبی
 •  کارشناسی شیمی دارویی علوم دارویی
 •  کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه ازاد
 •  کارشناسی رادیولوژی علوم پزشکی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند
 •  کارشناسی ارشد زبان شناسی دانشگاه
 •  کارشناسی ارشد مدیریت مالی لافبورو
 •  کارشناسی ارشد مترجمي زبان انگليسي دانشگاه شيخ بهايي
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات صنعتی امیر کبیر
 •  کارشناسی علوم کامپیوتر دانشگاه الزهرا
 •  کارشناسی مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 •  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی
 •  دیپلم علوم تجربی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 •  کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک پیام نور
 •  کارشناسی ارشد انرژی های نو و تجدید پذیر دانشگاه منچستر
 •  کارشناسی مترجمی زبان دانشگاه آزاد
 •  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد مدیریت اچرائی دانشگاه علم و صنعت
 •  کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی آزاد اسلامی واحد اردبیل
 •  کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک دانشگاه گیلان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی دانشگاه شهید باهنر
 •  کارشناسی عمران فردوسی
 •  کارشناسی مهندسی برق مخابرات خواجه نصیر الدین طوسی
 •  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه ایلام
 •  دیپلم کامپیوتر آموزشگاه شهداء خرمشهر (خوزستان)
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه آزاد گرگان
 •  کارشناسی ارشد ادبیات انگیسی شهید چمران اهواز
 •  کارشناسی ارشد فوق لیسانس مکانیک صنعتی شیراز
 •  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 •  کارشناسی ارشد ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی
 •  دیپلم دانشجوی لیسانس عمران صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد شیراز
 •  کارشناسی فیزیک کاربردی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی علوم کامپیوتر دانشگاه پیام نور
 •  کارشناسی زبان روسی دانشگاه گیلان
 •  دکترا دکترای زبان شناسی اوکراینی تاراس شفشنکو اوکراین
 •  کارشناسی کارشناسی رادیولوژی علوم پزشکی پیامبر اعظم
 •  فوق دیپلم حسابداری سما
 •  کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه علم وصنعت ایران
 •  کارشناسی مهندسی عمران ازاد اسلامی
 •  دیپلم علوم انسانی پرتو و ترنج
 •  کارشناسی ارشد مطالعات شبه قاره(سیاسی، اجتماعی، فرهنگی) مطالعات جهان دانشگاه تهران
 •  دکترا پزشک عمومی دانشگاه دولتی بلاروس
 •  کارشناسی ارشد عربی دانشگاه علامه طباطبایی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی موسسه آموزش عالی بهار
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارش زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه خوارزمی
 •  کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه اصفهان

مدیریت

3,088 مترجم با توانایی ترجمه مدیریت

 •  کارشناسی مترجمی انگلیسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
 •  کارشناسی مدیریت آموزشی پیام نوربجنورد
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه شهید بهشتی
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی
 •  کارشناسی ارشد زبان انگلیسی علوم تحقیقات خوزستان
 •  کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولی صنعتی امیرکبیر
 •  کارشناسی کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشوران
 •  کارشناسی ارشد MBA دانشگاه سراسری شاهرود
 •  کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور زنجان
 •  کارشناسی دانشجوی مترجمی خبر علمی کاربردی واحد ۱۳
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس
 •  کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه ازاد اسلامی واحد ملایر
 •  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهائی
 •  کارشناسی ادبیات فارسی بین المللی امام خمینی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی موسسه آموزش عالی غیردولتی البرز
 •  کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه شیخ بهایی
 •  کارشناسی ارشد شیمی فیزیک کاشان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه علم و صنعت
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  دکترا مدیریت فناوری اطلاعات تربیت مدرس
 •  کارشناسی مهندسی مدیریت اجرایی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات موسسه آموزش عالی حاتم
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه شهیدچمران اهواز
 •  کارشناسی ارشد اقتصاد پیام نور
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی صنعتی سهند تبریز
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی سیستان و بلوچستان(دولتی زاهدان)
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه ملی گلستان
 •  کارشناسی مترجمی دانشگاه زنجان
 •  دیپلم علوم تجربی شهید بهشتی(تیزهوشان)
 •  کارشناسی زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه سراسري تبريز
 •  کارشناسی مترجمی انگلیسی آزاد تهران جنوب
 •  کارشناسی ارشد عمران معماری و ساختمان باکو
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی رازی
 •  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه گیلان
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه ولیعصر (عج)
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه علوم تحقیقات
 •  کارشناسی زبان و ادبيات فرانسه فردوسي
 •  کارشناسی ارشد مدیریت آی تی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه آزاد
 •  کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی دانشگاه صنعتی شریف
 •  کارشناسی برق دانشگاه آزاد قزوین
 •  کارشناسی مهندسی صنایع آزاد واحد تهران جنوب
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات ازاد
 •  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل دانشگاه سراسری
 •  کارشناسی ارشد زیست شناسی دانشگاه تبریز
 •  کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی شهید باهنر کرمان
 •  کارشناسی ارشد اقتصاد علوم اقتصادی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 •  کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 •  کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی ارشد اقتصاد علامه طباطبائی
 •  کارشناسی برق الکترونیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 •  کارشناسی ارشد مدیریت MBA پیام نور تهران غرب
 •  دکترا مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد بندرعباس
 •  کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی بین الملل دانشگاه تهران
 •  دیپلم ریاضی فیزیک دبیرستان سروش
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 •  کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی سیستان وبلوچستان
 •  کارشناسی ارشد زبان شناسی دانشگاه سراسری سمنان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس
 •  کارشناسی ارشد کارشاسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار علوم و تحقیقات
 •  کارشناسی ارشد زبانشناسی پیام نور تهران جنوب
 •  دیپلم ریاضی فیزیک دبیرستان تیزهوشان میرزاکوچک خان
 •  کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
 •  فوق دیپلم بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی ایران
 •  کارشناسی زبان وادبیات انگلیسی رازی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه سمنان
 •  کارشناسی مهندسی معدن آزاد اسلامی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  دیپلم دیپلم علوم تجربی دبیرستان تیزهوشان علامه حلی۲
 •  کارشناسی ارشد مجموعه زبان شناسی دانشگاه بیرجند
 •  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی علامه طباطبایی
 •  کارشناسی برق خواجه نصیرالدین طوسی
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه چمران
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نور
 •  دیپلم DBA موسسه ماد
 •  کارشناسی ارشد MBA - گرایش بازاریابی آزاد تهران مرکزی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی علوم اقتصادی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد زبان انگلیسی دانشگاه پونا
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی
 •  کارشناسی ارشد ارشد دانشگاه فردوسی
 •  کارشناسی ارشد اقتصاد هنر هنر اصفهان
 •  کارشناسی ارشد هیدرولوژی و منابع آب شهید چمران اهواز
 •  کارشناسی ارشد مدرک موقت شهید مدنی
 •  دکترا دکتری اتوماسیون علوم و تحقیقات
 •  دکترا Phd تربیت مدرس
 •  دکترا مکانیزاسیون کشاورزی-انرژی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی علوم کامپیوتر دانشگاه شیخ بهایی
 •  کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی- EMBA سازمان مدیریت صنعتی
 •  کارشناسی ارشد مکانیک شهید رجایی
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی جهادانشگاهی خوزستان
 •  کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد MBA صنعتی شاهرود
 •  کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه پیام نور
 •  کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی اراک
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه کاشان
 •  کارشناسی برق قدرت کمال ارومیه
 •  کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی گرایش تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
 •  کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه سراسری زنجان
 •  کارشناسی فناوری اطلاعات ( IT ) دانشگاه پیام نور مرکز همدان
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی مترجمی انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی کارشناسی مهندسی نفت تهران جنوب
 •  کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی سهروردی
 •  کارشناسی ارشد ترویج و اموزش کشاورزی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق بیرجند
 •  کارشناسی نقشه برداری دانشگاه دولتی زنجان
 •  دکترا د‍کتری روانشناسی اجتماعی دانشگاه یو پی ام UPM
 •  کارشناسی ارشد educational adminstration Hacettepe university
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت دانشگاه آزاد اسلامی کاشان
 •  کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه الزهرا
 •  کارشناسی ارشد بازاریابی گردشگری علامه طباطبایی
 •  کارشناسی هندسی کامپیوتر محقق اردبیلی
 •  کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار دانشگاه فناوری های نوین قوچان
 •  کارشناسی مهندسی صنایع غذایی-تکنولوژی تولید شیرینی و شکلات دانشگاه علمی کاربردی
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی پیام نور تهران جنوب
 •  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
 •  کارشناسی ارشد عمران- گرایش مهندسی و مدیریت ساخت علوم و تحقیقات خوزستان
 •  کارشناسی مهندسی صنایع بوعلی سینا
 •  کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه ازاد شیراز
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه رازی
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات دانشگاه ازاد بناب
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد لیسانس دانشگاه صنعتی سمنان
 •  کارشناسی ارشد اموزش زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه صنعتی شریف
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی آزاد
 •  کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی علامه طباطبایی
 •  کارشناسی ارشد مهندسي نرم افزار تربيت مدرس
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه ازاد
 •  کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری دانشگاه آزاد واحد قزوین
 •  کارشناسی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
 •  کارشناسی لیسانس مترجم زبان انگلیسی آزاد تهران مرکز
 •  کارشناسی ارشد مترجمي زبان انگليسي اموزش عالي كرمان
 •  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی علامه طباطبایی
 •  کارشناسی تربیت دبیری زبان انگلیسی آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد MBA صنعتی شریف
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک خواجه نصیرالدین طوسی
 •  کارشناسی ارشد دانشجوی رشته آموزش زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی علوم تحقیقات تهران
 •  دیپلم ادبیات و علوم انسانی محمد تقی جعفری
 •  کارشناسی ارشد mba نورطوبی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند
 •  کارشناسی ارشد زبان شناسی دانشگاه
 •  کارشناسی ارشد مدیریت مالی لافبورو
 •  کارشناسی ارشد مترجمي زبان انگليسي دانشگاه شيخ بهايي
 •  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک پیام نور
 •  کارشناسی مترجمی زبان دانشگاه آزاد
 •  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد مدیریت اچرائی دانشگاه علم و صنعت
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه آزاد گرگان
 •  کارشناسی ارشد ادبیات انگیسی شهید چمران اهواز
 •  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد شیراز
 •  کارشناسی علوم کامپیوتر دانشگاه پیام نور
 •  کارشناسی زبان روسی دانشگاه گیلان
 •  فوق دیپلم حسابداری سما
 •  کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه علم وصنعت ایران
 •  دیپلم علوم انسانی پرتو و ترنج
 •  کارشناسی ارشد مطالعات شبه قاره(سیاسی، اجتماعی، فرهنگی) مطالعات جهان دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی موسسه آموزش عالی بهار
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارش زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه خوارزمی

کامپیوتر

2,917 مترجم با توانایی ترجمه کامپیوتر

 •  کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد13تهران
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی
 •  دکترا زبانشناسی همگانی دانشگاه بوعلی سینا
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک صنعتی شریف
 •  کارشناسی کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشوران
 •  کارشناسی ارشد MBA دانشگاه سراسری شاهرود
 •  کارشناسی دانشجوی مترجمی خبر علمی کاربردی واحد ۱۳
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس
 •  کارشناسی ارشد مهندسی رمز صنعتی مالک اشتر
 •  کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه ازاد اسلامی واحد ملایر
 •  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهائی
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
 •  کارشناسی ادبیات فارسی بین المللی امام خمینی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک صنعتی شاهرود
 •  فوق دیپلم کاردانی کامپیوتر نرم افزار آموزشکده شهید بهشتی کرج
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه علم و صنعت
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  دکترا مدیریت فناوری اطلاعات تربیت مدرس
 •  کارشناسی کشاورزی آب فردوسی
 •  کارشناسی ارشد گواهینامه موقت دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات موسسه آموزش عالی حاتم
 •  کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) علوم پزشکی اصفهان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی دانشگاه فردوسی مشهد
 •  کارشناسی کارشناسی نرم افزار دانشگاه آزاد مشهد
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی صنعتی سهند تبریز
 •  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی خوارزمی (تربیت معلم سابق)
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی سیستان و بلوچستان(دولتی زاهدان)
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه دولتی شهرکرد
 •  کارشناسی مترجمی دانشگاه زنجان
 •  کارشناسی ارشد برق قدرت دانشگاه شهیدبهشتی
 •  کارشناسی زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه سراسري تبريز
 •  کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه دولتی قم
 •  کارشناسی ارشد عمران معماری و ساختمان باکو
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد دامغان
 •  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه گیلان
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه ولیعصر (عج)
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق - مخابرات دانشگاه یزد
 •  کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی پیامنور
 •  کارشناسی مکانیک-ساخت و تولید آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ادبیات انگلیسی آزاد واحد تهران شمال
 •  کارشناسی لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی کرمانشاه
 •  کارشناسی ارشد مدیریت آی تی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی - سازه کشتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 •  کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی دانشگاه صنعتی شریف
 •  کارشناسی برق دانشگاه آزاد قزوین
 •  کارشناسی مترجمی زبان آلمانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی پیامبر اعظم(ع)
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد زبان شناسی رایانشی دانشگاه اصفهان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات ازاد
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل- ابزاردقیق دانشگاه کاشان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی شهید باهنر کرمان
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 •  کارشناسی لیسانس مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  دکترا مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی مهندسی برق صنعتی شاهرود
 •  کارشناسی برق الکترونیک دانشگاه شهرکرد
 •  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان
 •  کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی بین الملل دانشگاه تهران
 •  دیپلم ریاضی فیزیک دبیرستان سروش
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 •  کارشناسی ارشد کارشاسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار علوم و تحقیقات
 •  کارشناسی ارشد زبانشناسی پیام نور تهران جنوب
 •  فوق دیپلم بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی ایران
 •  کارشناسی نرم افزار کامپیوتر باهنر شیراز
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بم کرمان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه سمنان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای شهید بهشتی
 •  کارشناسی ارشد مجموعه زبان شناسی دانشگاه بیرجند
 •  دیپلم ریاضی فیزیک علامه امینی
 •  دیپلم دیپلم تجربی دبیرستان تیزهوشان شهید سلطانی ۳
 •  کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای پیام نور
 •  کارشناسی ارشد MBA - گرایش بازاریابی آزاد تهران مرکزی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی شهید چمران
 •  کارشناسی ارشد زبان انگلیسی دانشگاه پونا
 •  کارشناسی کامپیوتر صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور
 •  کارشناسی ارشد ارشد دانشگاه فردوسی
 •  کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد
 •  کارشناسی ارشد مدرک موقت شهید مدنی
 •  دکترا دکتری اتوماسیون علوم و تحقیقات
 •  دکترا مکانیزاسیون کشاورزی-انرژی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی علوم کامپیوتر دانشگاه شیخ بهایی
 •  دیپلم دیپلم رشته ریاضی-فیزیک مهدیون
 •  کارشناسی مهندسی نساجی دانشگاه گیلان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق- گرایش مخابرات دانشگاه آزاد شهرری
 •  کارشناسی دانشجوی کارشناسی نرم افزار دانشگاه آزاد اراک
 •  کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی علوم تحقیقات
 •  کارشناسی ارشد فیزیک ذرات بنیادی دانشگاه صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی ارشد مکانیک شهید رجایی
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی جهادانشگاهی خوزستان
 •  دکترا مشغول به تحصیل شهید بهشتی
 •  کارشناسی ارشد فلسفه-انصراف بدون گذراندن پایان نامه دانشگاه بین المللی امام خمینی
 •  کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی اراک
 •  کارشناسی ارشد فوق لیسانس مخابرات دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
 •  فوق دیپلم کاردانی برق قدرت غیرانتفاعی احرار رشت
 •  کارشناسی برق قدرت کمال ارومیه
 •  کارشناسی فناوری اطلاعات ( IT ) دانشگاه پیام نور مرکز همدان
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد صنعتی امیرکبیر
 •  کارشناسی مهندسی برق دانشگاه شهرکرد
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی سهروردی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق بیرجند
 •  دکترا آموزش زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس
 •  دکترا مهندسی شیمی ازاد قائم شهر
 •  کارشناسی مهندسی برق مخابرات شهید باهنر
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت دانشگاه آزاد اسلامی کاشان
 •  فوق دیپلم نرم افزار آزاد اسلامی دماوند
 •  کارشناسی هندسی کامپیوتر محقق اردبیلی
 •  کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار دانشگاه فناوری های نوین قوچان
 •  فوق دیپلم حسابداری علمی کاربردی تالش1
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی پیام نور تهران جنوب
 •  کارشناسی ارشد عمران- گرایش مهندسی و مدیریت ساخت علوم و تحقیقات خوزستان
 •  کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه ازاد شیراز
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق-کنترل دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات دانشگاه ازاد بناب
 •  کارشناسی برق-الکترونیک دانشگاه شمال-آمل
 •  دیپلم تجربی شهید بهشتی
 •  دیپلم تجربی مدرسه شمس
 •  کارشناسی ارشد معماری سیستم های کامپیوتری دانشگاه آزاد
 •  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار دانشگاه ازاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد مهندسي نرم افزار تربيت مدرس
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه ازاد
 •  دیپلم دیپلم علوم تجربی دبیرستان علی ابن ابی طالب
 •  کارشناسی برق کنترل دانشگاه صنعتی جندی ششاپور
 •  کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری دانشگاه آزاد واحد قزوین
 •  دکترا مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه سراسری تبریز
 •  کارشناسی ارشد مترجمي زبان انگليسي اموزش عالي كرمان
 •  کارشناسی مهدسی پزشکی گرمسار
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 •  کارشناسی مهندسى نرم افزار دانشگاه علم و فرهنگ
 •  دکترا علوم شناختی شهید بهشتی
 •  کارشناسی FCE Cambridge
 •  کارشناسی پایان دوره کانون زبان ایارن
 •  کارشناسی ارشد کامپیوتر علوم تحقیقات تهران
 •  کارشناسی مهندسی تکنولوژی الکترونیک دانشکده فنی شهید محمد منتظری
 •  کارشناسی مدرک موقت آزاد اسلامی واحد تبریز
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد
 •  کارشناسی ارشد زبان شناسی دانشگاه
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات صنعتی امیر کبیر
 •  کارشناسی علوم کامپیوتر دانشگاه الزهرا
 •  کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک دانشگاه گیلان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی دانشگاه شهید باهنر
 •  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه ایلام
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه آزاد گرگان
 •  کارشناسی فیزیک کاربردی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی علوم کامپیوتر دانشگاه پیام نور
 •  کارشناسی زبان روسی دانشگاه گیلان
 •  دیپلم علوم انسانی پرتو و ترنج
 •  کارشناسی ارشد مطالعات شبه قاره(سیاسی، اجتماعی، فرهنگی) مطالعات جهان دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی موسسه آموزش عالی بهار
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارش زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه خوارزمی

برق و الکترونیک

1,491 مترجم با توانایی ترجمه برق و الکترونیک

 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه شهید بهشتی
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی
 •  دکترا زبانشناسی همگانی دانشگاه بوعلی سینا
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک صنعتی شریف
 •  کارشناسی کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشوران
 •  کارشناسی ارشد MBA دانشگاه سراسری شاهرود
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور زنجان
 •  کارشناسی دانشجوی مترجمی خبر علمی کاربردی واحد ۱۳
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس
 •  کارشناسی ارشد برق علوم تحقیقات اصفهان
 •  کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه ازاد اسلامی واحد ملایر
 •  کارشناسی ارشد برق گرایش الکترونیک آزاد
 •  کارشناسی ارشد برق الکترونیک آزاد نجف آباد
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک شهید چمران
 •  کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) علوم پزشکی اصفهان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی تربیت مدرس
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی صنعتی سهند تبریز
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی سیستان و بلوچستان(دولتی زاهدان)
 •  کارشناسی ارشد برق قدرت دانشگاه شهیدبهشتی
 •  کارشناسی زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه سراسري تبريز
 •  کارشناسی ریاضی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه گیلان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق - مخابرات دانشگاه یزد
 •  کارشناسی ارشد مدرک کارشناسی ارشد در رشته فیزیک هسته ای دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی پیامنور
 •  کارشناسی ارشد مهندسی فناوری نانو - نانو الکترونیک سراسری تبریز
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد زبان شناسی رایانشی دانشگاه اصفهان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات ازاد
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل- ابزاردقیق دانشگاه کاشان
 •  کارشناسی مهندسی برق-کنترل ابزار دقیق موسسه آموزش عالی البرز قزوین
 •  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی شهید باهنر کرمان
 •  کارشناسی مهندسی برق صنعتی شاهرود
 •  کارشناسی برق الکترونیک دانشگاه شهرکرد
 •  کارشناسی ارشد مدیریت MBA پیام نور تهران غرب
 •  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان
 •  کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی بین الملل دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 •  کارشناسی مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه سمنان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای شهید بهشتی
 •  کارشناسی ارشد مجموعه زبان شناسی دانشگاه بیرجند
 •  کارشناسی کارشناسی برق مخابرات دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات فارس
 •  کارشناسی مهندسی پزشکی بیوالکتریک صنعتی همدان
 •  کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای پیام نور
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی شهید چمران
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک علوم تحقیقات رشت
 •  کارشناسی ارشد ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق- گرایش مخابرات دانشگاه آزاد شهرری
 •  کارشناسی ارشد فیزیک ذرات بنیادی دانشگاه صنعتی اصفهان
 •  دکترا مشغول به تحصیل شهید بهشتی
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب
 •  کارشناسی ارشد فوق لیسانس مخابرات دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
 •  کارشناسی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
 •  کارشناسی ارشد نانوفیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 •  کارشناسی برق قدرت کمال ارومیه
 •  کارشناسی فناوری اطلاعات ( IT ) دانشگاه پیام نور مرکز همدان
 •  کارشناسی مهندسی برق دانشگاه شهرکرد
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق بیرجند
 •  دکترا مهندسی شیمی ازاد قائم شهر
 •  کارشناسی مهندسی برق مخابرات شهید باهنر
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی مدرک دانشگاهی داشنگاه آزاد
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت دانشگاه آزاد اسلامی کاشان
 •  کارشناسی مهندسی برق دانشگاه کردستان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق-کنترل دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت دانشگاه صنعتی سهند
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات دانشگاه ازاد بناب
 •  کارشناسی برق-الکترونیک دانشگاه شمال-آمل
 •  کارشناسی برق کنترل دانشگاه صنعتی جندی ششاپور
 •  دکترا مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 •  کارشناسی مهدسی پزشکی گرمسار
 •  دکترا علوم شناختی شهید بهشتی
 •  کارشناسی ارشد کامپیوتر علوم تحقیقات تهران
 •  کارشناسی مهندسی تکنولوژی الکترونیک دانشکده فنی شهید محمد منتظری
 •  کارشناسی مهندسی برق دانشگاه الزهرا
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات صنعتی امیر کبیر
 •  کارشناسی ارشد برق-کنترل آزاد
 •  کارشناسی ارشد انرژی های نو و تجدید پذیر دانشگاه منچستر
 •  کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک دانشگاه گیلان
 •  کارشناسی مهندسی برق مخابرات خواجه نصیر الدین طوسی
 •  کارشناسی فیزیک کاربردی دانشگاه تهران
 •  دکترا دکترای زبان شناسی اوکراینی تاراس شفشنکو اوکراین
 •  دیپلم علوم انسانی پرتو و ترنج
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی موسسه آموزش عالی بهار

عمران

1,191 مترجم با توانایی ترجمه عمران

 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی تهران
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد زلزله دانشگاه علم و صنعت
 •  کارشناسی ارشد MBA دانشگاه سراسری شاهرود
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک صنعتی شاهرود
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه علم و صنعت
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک شهید چمران
 •  کارشناسی کشاورزی آب فردوسی
 •  کارشناسی مهندسی مدیریت اجرایی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی صنعتی سهند تبریز
 •  کارشناسی ارشد گرایش زلزله (عمران) دانشگاه تربیت مدرس
 •  کارشناسی مترجمی دانشگاه زنجان
 •  دکترا دانشجوی دکتری مهندسی عران - سازه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 •  کارشناسی زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه سراسري تبريز
 •  کارشناسی مهندسی معماری آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد عمران معماری و ساختمان باکو
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه زنجان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی - سازه کشتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 •  کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی دانشگاه صنعتی شریف
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک محقق اردبیلی-روزانه
 •  دکترا مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران- زلزله خواجه نصیرالدین طوسی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 •  کارشناسی ارشد کارشاسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار علوم و تحقیقات
 •  دیپلم ریاضی فیزیک دبیرستان تیزهوشان میرزاکوچک خان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه سمنان
 •  کارشناسی عمران دانشگاه آزاد
 •  کارشناسی ارشد مجموعه زبان شناسی دانشگاه بیرجند
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه چمران
 •  کارشناسی ارشد مهندسی آب - آبیاری و زهکشی دانشگاه محقق اردبیلی
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی شهید چمران
 •  کارشناسی ارشد هیدرولوژی و منابع آب شهید چمران اهواز
 •  دکترا Phd تربیت مدرس
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک صنعتی امیرکبیر
 •  کارشناسی ارشد ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی گواهی موقّت دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
 •  کارشناسی عمران دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
 •  دکترا مشغول به تحصیل شهید بهشتی
 •  کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه آزاد کرج
 •  کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی اراک
 •  کارشناسی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
 •  کارشناسی نقشه برداری دانشگاه دولتی زنجان
 •  کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی زلزله دانشگاه آراد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 •  کارشناسی ارشد عمران- گرایش مهندسی و مدیریت ساخت علوم و تحقیقات خوزستان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه رازی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران - راه و ترابری دانشگاه یزد
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه سراسری تبریز
 •  کارشناسی تربیت دبیری زبان انگلیسی آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی شهید مدنی آذربایجان
 •  کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه ازاد
 •  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه بوعلی سینا
 •  کارشناسی عمران فردوسی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه آزاد گرگان
 •  دیپلم دانشجوی لیسانس عمران صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی زبان روسی دانشگاه گیلان
 •  کارشناسی مهندسی عمران ازاد اسلامی
 •  دیپلم علوم انسانی پرتو و ترنج

بازرگانی

1,787 مترجم با توانایی ترجمه بازرگانی

 •  کارشناسی ارشد زبان و ادلبیات عربی فردوسی مشهد
 •  کارشناسی مترجمی آلمانی دانشگاه اصفهان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه شهید بهشتی
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی تهران
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد زلزله دانشگاه علم و صنعت
 •  کارشناسی ارشد مطالعات روسیه تهران
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور زنجان
 •  دیپلم ریاضی رشد منطقه 16
 •  کارشناسی دانشجوی مترجمی خبر علمی کاربردی واحد ۱۳
 •  کارشناسی الدراسات الإسلامیة کلیة الإمام الأوزاعی فرع بیروت
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی موسسه آموزش عالی غیردولتی البرز
 •  کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه شیخ بهایی
 •  فوق دیپلم مهندسي مواد - متالور‍‍ژي صنعتي سهند
 •  کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات موسسه آموزش عالی حاتم
 •  کارشناسی ارشد اقتصاد پیام نور
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی سیستان و بلوچستان(دولتی زاهدان)
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه ملی گلستان
 •  کارشناسی مترجمی دانشگاه زنجان
 •  کارشناسی زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه سراسري تبريز
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد دامغان
 •  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه گیلان
 •  کارشناسی زبان و ادبيات فرانسه فردوسي
 •  دکترا دکتری روسیه
 •  کارشناسی ارشد مدیریت آی تی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مهندسی صنایع آزاد واحد تهران جنوب
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات ازاد
 •  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل دانشگاه سراسری
 •  کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
 •  کارشناسی ارشد اقتصاد علوم اقتصادی
 •  کارشناسی لیسانس مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 •  کارشناسی ارشد اقتصاد علامه طباطبائی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی غیر انتفاعی تابران
 •  کارشناسی ارشد مدیریت MBA پیام نور تهران غرب
 •  کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی بین الملل دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 •  کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز
 •  کارشناسی ارشد زبان شناسی دانشگاه سراسری سمنان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس
 •  فوق دیپلم بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی ایران
 •  کارشناسی مترجم زبان انگلیسی دانشگاه آزاد رودهن
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بم کرمان
 •  کارشناسی ارشد مجموعه زبان شناسی دانشگاه بیرجند
 •  کارشناسی زبان روسی الزهرا
 •  دیپلم DBA موسسه ماد
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی ادبیات داستانی خوارزمی
 •  کارشناسی ارشد زبان انگلیسی دانشگاه پونا
 •  کارشناسی ارشد زبانشناسی دانشگاه شیراز
 •  کارشناسی ارشد اقتصاد هنر هنر اصفهان
 •  کارشناسی ارشد هیدرولوژی و منابع آب شهید چمران اهواز
 •  دکترا Phd تربیت مدرس
 •  کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی- EMBA سازمان مدیریت صنعتی
 •  کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی آزاد اسلامی
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب
 •  کارشناسی ارشد MBA صنعتی شاهرود
 •  کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه پیام نور
 •  کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی اراک
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه کاشان
 •  کارشناسی برق قدرت کمال ارومیه
 •  کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه سراسری زنجان
 •  کارشناسی مترجمی انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی سهروردی
 •  دیپلم ديپلم رياضي دبيرستان فرزانگان
 •  کارشناسی نقشه برداری دانشگاه دولتی زنجان
 •  کارشناسی ارشد educational adminstration Hacettepe university
 •  کارشناسی ارشد بازاریابی گردشگری علامه طباطبایی
 •  فوق دیپلم نرم افزار آزاد اسلامی دماوند
 •  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
 •  کارشناسی ارشد عمران- گرایش مهندسی و مدیریت ساخت علوم و تحقیقات خوزستان
 •  کارشناسی مهندسی صنایع بوعلی سینا
 •  کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه ازاد شیراز
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات دانشگاه ازاد بناب
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد اموزش زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه صنعتی شریف
 •  کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی علامه طباطبایی
 •  کارشناسی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
 •  کارشناسی لیسانس مترجم زبان انگلیسی آزاد تهران مرکز
 •  کارشناسی ارشد مترجمي زبان انگليسي اموزش عالي كرمان
 •  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی علامه طباطبایی
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک خواجه نصیرالدین طوسی
 •  کارشناسی ارشد دانشجوی رشته آموزش زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی علوم تحقیقات تهران
 •  کارشناسی ارشد mba نورطوبی
 •  کارشناسی ارشد زبان شناسی دانشگاه
 •  کارشناسی ارشد مدیریت مالی لافبورو
 •  کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک پیام نور
 •  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد مدیریت اچرائی دانشگاه علم و صنعت
 •  کارشناسی ارشد ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی
 •  کارشناسی علوم کامپیوتر دانشگاه پیام نور
 •  فوق دیپلم حسابداری سما
 •  کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه علم وصنعت ایران
 •  دیپلم علوم انسانی پرتو و ترنج
 •  کارشناسی ارشد مطالعات شبه قاره(سیاسی، اجتماعی، فرهنگی) مطالعات جهان دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی موسسه آموزش عالی بهار
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارش زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه خوارزمی

پزشکی

1,411 مترجم با توانایی ترجمه پزشکی

 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
 •  کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد13تهران
 •  کارشناسی ارشد مطالعات روسیه تهران
 •  کارشناسی کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشوران
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 •  کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه شیخ بهایی
 •  کارشناسی ارشد علوم تغذیه شهید بهشتی
 •  کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه شهیدچمران اهواز
 •  کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) علوم پزشکی اصفهان
 •  دکترا دکتری عمومی دندانپزشکی واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 •  دکترا دانشجوی دندانپزشکی علوم پزشکی گیلان
 •  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی خوارزمی (تربیت معلم سابق)
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی سیستان و بلوچستان(دولتی زاهدان)
 •  کارشناسی کارشناس هوشبری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 •  کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه دولتی قم
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی رادیولوژی(دانشجو) دانشگاه سراسری علوم پزشکی
 •  کارشناسی مکانیک-ساخت و تولید آزاد اسلامی
 •  دکترا زیست شناسی-بیوشیمی فردوسی مشهد
 •  دکترا دکترای حرفه ای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 •  کارشناسی مترجمی عربی دانشگاه بین الملل
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد دامپزشکی ازاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد زیست شناسی دانشگاه تبریز
 •  دکترا دانشجو داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 •  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی شهید باهنر کرمان
 •  دیپلم دیپلم تجربی دبیرستان شهید بهشتی (سمپاد)
 •  کارشناسی ستاره شناسی مقدماتی آکادمی مجازی ایرانیان
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی سیستان وبلوچستان
 •  کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
 •  دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 •  فوق دیپلم بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی ایران
 •  کارشناسی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی
 •  فوق دیپلم مترجمی نوار و فیلم آموزش عالی آزاد علم گستر
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بم کرمان
 •  کارشناسی مهندسی معدن آزاد اسلامی
 •  دیپلم دیپلم تجربی دبیرستان تیزهوشان شهید سلطانی ۳
 •  دیپلم دیپلم تجربی سمپاد
 •  دیپلم تجربی کانون زبان ایران
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه چمران
 •  کارشناسی زیست شناسی جانوری دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد روانشناسی- روانسنجی علامه طباطبایی
 •  کارشناسی ارشد مدرک موقت شهید مدنی
 •  کارشناسی زیست شناسی عمومی آزاد اسلامی واحد شهرقدس
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه کاشان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی گرایش تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
 •  کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی سهروردی
 •  دیپلم ديپلم رياضي دبيرستان فرزانگان
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 •  کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار دانشگاه فناوری های نوین قوچان
 •  دیپلم علوم تجربی دبیرستان نمونه دولتی رشد
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه رازی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
 •  دیپلم تجربی شهید بهشتی
 •  دکترا بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
 •  دیپلم تجربی غیرانتفاعی علوم برتر
 •  کارشناسی ارشد مترجمي زبان انگليسي اموزش عالي كرمان
 •  کارشناسی مهدسی پزشکی گرمسار
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 •  دکترا دکتری حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 •  کارشناسی پرستاری علوم پزشکی اراک
 •  کارشناسی پایان دوره کانون زبان ایارن
 •  کارشناسی مترجمی انگلیسی دانشگاه پیام نور
 •  دکترا پزشکی تبریز
 •  کارشناسی شیمی دارویی علوم دارویی
 •  کارشناسی رادیولوژی علوم پزشکی
 •  کارشناسی ارشد برق-کنترل آزاد
 •  کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک دانشگاه گیلان
 •  کارشناسی ارشد ادبیات انگیسی شهید چمران اهواز
 •  دکترا دکترای زبان شناسی اوکراینی تاراس شفشنکو اوکراین
 •  کارشناسی کارشناسی رادیولوژی علوم پزشکی پیامبر اعظم
 •  دکترا پزشک عمومی دانشگاه دولتی بلاروس

روان شناسی

2,267 مترجم با توانایی ترجمه روان شناسی

 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مترجمی انگلیسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
 •  کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی الزهرا
 •  کارشناسی کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشوران
 •  کارشناسی ارشد فلسفه غرب علامه طباطبایی
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی در حال تحصیل دانشگاه علم و فرهنگ
 •  کارشناسی ارشد علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی علامه طباطبایی
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه یزد
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه شهیدچمران اهواز
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سمنان
 •  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی خوارزمی (تربیت معلم سابق)
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه ملی گلستان
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه دولتی شهرکرد
 •  کارشناسی مترجمی دانشگاه زنجان
 •  کارشناسی کارشناس هوشبری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 •  کارشناسی مترجمی انگلیسی آزاد تهران جنوب
 •  دیپلم ریاضی مجتمع توحید دختران
 •  کارشناسی ارشد مدرک کارشناسی ارشد در رشته فیزیک هسته ای دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه علوم تحقیقات
 •  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد
 •  کارشناسی زبان و ادبيات فرانسه فردوسي
 •  کارشناسی ارشد مدیریت آی تی دانشگاه تهران
 •  دیپلم ریاضی و فیزیک الغدیر
 •  کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه زنجان
 •  کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی آزاد، تهران مرکز، هنر و معماری
 •  کارشناسی کارشناسی شیمی محض دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی دانشگاه تهران
 •  دکترا دانشجو داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 •  کارشناسی ارشد اقتصاد علوم اقتصادی
 •  کارشناسی الهیات- فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
 •  کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی سیستان وبلوچستان
 •  کارشناسی ارشد زبان شناسی دانشگاه سراسری سمنان
 •  کارشناسی ارشد کارشاسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار علوم و تحقیقات
 •  کارشناسی ارشد زبانشناسی پیام نور تهران جنوب
 •  کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
 •  دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 •  فوق دیپلم بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی ایران
 •  کارشناسی زبان وادبیات انگلیسی رازی
 •  فوق دیپلم مترجمی نوار و فیلم آموزش عالی آزاد علم گستر
 •  کارشناسی مهندسی معدن آزاد اسلامی
 •  دیپلم ریاضی فیزیک علامه امینی
 •  کارشناسی روانشناسی دانشگاه شهيد بهشتی
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان
 •  کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه چمران
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نور
 •  دیپلم DBA موسسه ماد
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد روانشناسی- روانسنجی علامه طباطبایی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور
 •  کارشناسی ارشد ارشد دانشگاه فردوسی
 •  کارشناسی ارشد زبانشناسی دانشگاه شیراز
 •  کارشناسی ارشد مدرک موقت شهید مدنی
 •  کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی- EMBA سازمان مدیریت صنعتی
 •  کارشناسی زیست شناسی عمومی آزاد اسلامی واحد شهرقدس
 •  کارشناسی ارشد فوتونیک دانشگاه تبریز
 •  کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فردوسی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
 •  کارشناسی مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی تبریز
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی جهادانشگاهی خوزستان
 •  کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه پیام نور
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی مترجمی انگلیسی پیام نور
 •  دکترا د‍کتری روانشناسی اجتماعی دانشگاه یو پی ام UPM
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی زلزله دانشگاه آراد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 •  کارشناسی مدرک دانشگاهی داشنگاه آزاد
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد بازاریابی گردشگری علامه طباطبایی
 •  فوق دیپلم نرم افزار آزاد اسلامی دماوند
 •  کارشناسی هندسی کامپیوتر محقق اردبیلی
 •  کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار دانشگاه فناوری های نوین قوچان
 •  فوق دیپلم حسابداری علمی کاربردی تالش1
 •  دیپلم علوم تجربی دبیرستان نمونه دولتی رشد
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی پیام نور تهران جنوب
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه مازندران
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه رازی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد لیسانس دانشگاه صنعتی سمنان
 •  کارشناسی کارشناسی هنر اسلامی دانشگاه هنراسلامی تبریز
 •  دیپلم تجربی شهید بهشتی
 •  کارشناسی ارشد اموزش زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه صنعتی شریف
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی آزاد
 •  کارشناسی مترجمی انگلیسی آزاد تهران شمال
 •  کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی علامه طباطبایی
 •  کارشناسی لیسانس آموزش هنرهای تجسمی دانشگاه علم و فرهنگ
 •  کارشناسی کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
 •  کارشناسی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
 •  کارشناسی لیسانس مترجم زبان انگلیسی آزاد تهران مرکز
 •  دیپلم دیپلم علوم تجربی دبیرستان حضرت آیت الله خامنه ای (سمپاد)
 •  کارشناسی ارشد مترجمي زبان انگليسي اموزش عالي كرمان
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور
 •  کارشناسی تربیت دبیری زبان انگلیسی آزاد اسلامی
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه دولتی گناباد
 •  کارشناسی ارشد MBA صنعتی شریف
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 •  کارشناسی ارشد دانشجوی رشته آموزش زبان انگلیسی پیام نور
 •  دکترا علوم شناختی شهید بهشتی
 •  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی سمنان
 •  کارشناسی پرستاری علوم پزشکی اراک
 •  کارشناسی مترجمی انگلیسی دانشگاه پیام نور
 •  کارشناسی کارشناسی علوم دریایی دانشگاه هرمزگان
 •  کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی(دانشجو) دانشگاه فردوسی مشهد
 •  کارشناسی ارشد زبان شناسی دانشگاه
 •  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مترجمی زبان دانشگاه آزاد
 •  کارشناسی علوم کامپیوتر دانشگاه پیام نور
 •  کارشناسی مهندسی عمران ازاد اسلامی
 •  دکترا پزشک عمومی دانشگاه دولتی بلاروس
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی موسسه آموزش عالی بهار
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارش زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه خوارزمی

صنایع

675 مترجم با توانایی ترجمه صنایع

 •  کارشناسی مترجمی انگلیسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
 •  کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولی صنعتی امیرکبیر
 •  کارشناسی ارشد مطالعات روسیه تهران
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه ازاد اسلامی واحد ملایر
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک صنعتی شاهرود
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی موسسه آموزش عالی غیردولتی البرز
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک شهید چمران
 •  دکترا مدیریت فناوری اطلاعات تربیت مدرس
 •  کارشناسی ارشد گواهینامه موقت دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی رازی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه ولیعصر (عج)
 •  کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی همدان
 •  کارشناسی ارشد مدیریت آی تی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی دانشگاه صنعتی شریف
 •  کارشناسی مهندسی صنایع آزاد واحد تهران جنوب
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  دکترا مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی بین الملل دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس
 •  کارشناسی مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان
 •  کارشناسی مترجم زبان انگلیسی دانشگاه آزاد رودهن
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه سمنان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مواد-نانومواد دانشگاه علم و صنعت
 •  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی علامه طباطبایی
 •  کارشناسی ارشد MBA - گرایش بازاریابی آزاد تهران مرکزی
 •  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی ارشد زبان انگلیسی دانشگاه پونا
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی
 •  دکترا دکتری اتوماسیون علوم و تحقیقات
 •  دکترا مکانیزاسیون کشاورزی-انرژی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی کارشناسی مهندسی نفت تهران جنوب
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد صنعتی امیرکبیر
 •  دیپلم ديپلم رياضي دبيرستان فرزانگان
 •  کارشناسی نقشه برداری دانشگاه دولتی زنجان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه الزهرا
 •  کارشناسی مهندسی صنایع بوعلی سینا
 •  کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه ازاد شیراز
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی مهندسی صنایع پیام نور
 •  دکترا مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 •  کارشناسی مهندسی شیمی_طراحی فرآیندهای صنایع نفت دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 •  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی علامه طباطبایی
 •  کارشناسی ارشد کامپیوتر علوم تحقیقات تهران
 •  کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک پیام نور
 •  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد شیراز

شیمی

1,045 مترجم با توانایی ترجمه شیمی

 •  کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک صنعتی شاهرود
 •  کارشناسی دانشجوی ترم 8 مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم
 •  کارشناسی ارشد شیمی فیزیک کاشان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مواد- خوردگی و حفاظت از مواد دانشگاه صنعتی سهند
 •  کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی مهندسی مواد صنعتی امیرکبیر
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی رازی
 •  کارشناسی ارشد مدرک کارشناسی ارشد در رشته فیزیک هسته ای دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی همدان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه آزاد
 •  دکترا زیست شناسی-بیوشیمی فردوسی مشهد
 •  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سیستان و بلوچستان
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد زبان شناسی رایانشی دانشگاه اصفهان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک محقق اردبیلی-روزانه
 •  کارشناسی ارشد زبانشناسي همگاني ذانشگاه پيام نور
 •  کارشناسی ارشد زمین شناسی خوارزمی
 •  دکترا دانشجو داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 •  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی شهید باهنر کرمان
 •  کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی سیستان وبلوچستان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای شهید بهشتی
 •  دیپلم دیپلم علوم تجربی دبیرستان تیزهوشان علامه حلی۲
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مواد-نانومواد دانشگاه علم و صنعت
 •  کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت دانشگاه صنعت نفت
 •  دیپلم دیپلم تجربی دبیرستان تیزهوشان شهید سلطانی ۳
 •  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی علامه طباطبایی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 •  کارشناسی ارشد روانشناسی- روانسنجی علامه طباطبایی
 •  کارشناسی ارشد شیمی آلی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
 •  کارشناسی مهندسی شیمی علم و صنعت ایران
 •  فوق دیپلم حسابداری دانشکده سما شیراز
 •  کارشناسی مهندسی نساجی دانشگاه گیلان
 •  کارشناسی ارشد معرفی نامه محل تحصیل به نظام وظیفه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی
 •  دکترا مشغول به تحصیل شهید بهشتی
 •  کارشناسی ارشد MBA صنعتی شاهرود
 •  کارشناسی مهندسی نساجی شیمی و علوم الیاف دانشگاه صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی اراک
 •  کارشناسی ارشد نانوفیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 •  کارشناسی مترجمی انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی کارشناسی مهندسی نفت تهران جنوب
 •  کارشناسی ارشد گواهی پایان تحصیلات کارشناسی ارشد رشته شیمی معدنی دانشگاه شهید چمران
 •  کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت
 •  کارشناسی ارشد شیمی آلی دانشگاه آزاد شهرضا
 •  دکترا مهندسی شیمی ازاد قائم شهر
 •  کارشناسی ارشد شیمی فیزیک دانشگاه کردستان
 •  کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 •  کارشناسی مهندسی صنایع غذایی-تکنولوژی تولید شیرینی و شکلات دانشگاه علمی کاربردی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی_بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 •  کارشناسی ارشد بیوشیمی شیراز
 •  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان
 •  کارشناسی مترجمی انگلیسی آزاد تهران شمال
 •  کارشناسی ارشد مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
 •  دکترا شیمی فیزیک بوعلی سینا
 •  کارشناسی مهندسی شیمی_طراحی فرآیندهای صنایع نفت دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت از فلزات دانشگاه تربیت مدرس
 •  کارشناسی متالورژی صنعتی آزاد اسلامی
 •  کارشناسی شیمی دارویی علوم دارویی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی دانشگاه شهید باهنر
 •  دکترا پزشک عمومی دانشگاه دولتی بلاروس

اقتصاد

1,025 مترجم با توانایی ترجمه اقتصاد

 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه شهید بهشتی
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی تهران
 •  کارشناسی ارشد MBA دانشگاه سراسری شاهرود
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه دانشگاه الزهرا
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ادبیات فارسی بین المللی امام خمینی
 •  کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه شیخ بهایی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه علم و صنعت
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه شهیدچمران اهواز
 •  کارشناسی ارشد اقتصاد پیام نور
 •  کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه دولتی قم
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان
 •  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد
 •  کارشناسی مترجمی عربی دانشگاه بین الملل
 •  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل دانشگاه سراسری
 •  کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
 •  کارشناسی ارشد اقتصاد علوم اقتصادی
 •  کارشناسی ارشد اقتصاد علامه طباطبائی
 •  کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی سیستان وبلوچستان
 •  دیپلم DBA موسسه ماد
 •  کارشناسی علوم اقتصادی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد زبان انگلیسی دانشگاه پونا
 •  کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 •  کارشناسی ارشد اقتصاد هنر هنر اصفهان
 •  فوق دیپلم حسابداری دانشکده سما شیراز
 •  کارشناسی ارشد اگرواکولوژی شهید بهشتی
 •  کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی آزاد اسلامی
 •  کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه سراسری زنجان
 •  دیپلم ديپلم رياضي دبيرستان فرزانگان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق بیرجند
 •  کارشناسی مهندسی صنایع بوعلی سینا
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه صنعتی شریف
 •  کارشناسی مترجمی انگلیسی آزاد تهران شمال
 •  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی تربیت مدرس
 •  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی علامه طباطبایی
 •  کارشناسی تربیت دبیری زبان انگلیسی آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد دانشجوی رشته آموزش زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد mba نورطوبی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند
 •  کارشناسی ارشد مدیریت مالی لافبورو
 •  کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک پیام نور
 •  کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی آزاد اسلامی واحد اردبیل
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  دکترا دکترای زبان شناسی اوکراینی تاراس شفشنکو اوکراین
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارش زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه خوارزمی

علوم پایه

1,709 مترجم با توانایی ترجمه علوم پایه

 •  کارشناسی مترجمی انگلیسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
 •  کارشناسی ارشد مطالعات روسیه تهران
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک صنعتی شریف
 •  کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولی صنعتی امیرکبیر
 •  کارشناسی ارشد مهندسی رمز صنعتی مالک اشتر
 •  کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه ازاد اسلامی واحد ملایر
 •  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهائی
 •  کارشناسی ارشد شیمی فیزیک کاشان
 •  کارشناسی ارشد فیزیک صنعتی امیرکبیر
 •  کارشناسی کشاورزی آب فردوسی
 •  کارشناسی ارشد گواهینامه موقت دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
 •  کارشناسی کارشناسی علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه شهیدچمران اهواز
 •  کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی تربیت مدرس
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی ارشاد دماوند
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد گرایش زلزله (عمران) دانشگاه تربیت مدرس
 •  کارشناسی کارشناس هوشبری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 •  کارشناسی ارشد عمران معماری و ساختمان باکو
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد دامغان
 •  کارشناسی ارشد مدرک کارشناسی ارشد در رشته فیزیک هسته ای دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی پیامنور
 •  کارشناسی مکانیک-ساخت و تولید آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی فناوری نانو - نانو الکترونیک سراسری تبریز
 •  کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی - سازه کشتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 •  کارشناسی برق دانشگاه آزاد قزوین
 •  دکترا دکترای حرفه ای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 •  کارشناسی ارشد گواهی کارشناسی ارشد صنعتی مالک اشتر
 •  کارشناسی ارشد زیست شناسی دانشگاه تبریز
 •  کارشناسی ارشد زمین شناسی خوارزمی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 •  دیپلم دیپلم تجربی دبیرستان شهید بهشتی (سمپاد)
 •  کارشناسی ستاره شناسی مقدماتی آکادمی مجازی ایرانیان
 •  دکترا مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران- زلزله خواجه نصیرالدین طوسی
 •  کارشناسی ارشد فوف لیسانس مکانیک دانشگاه صنعت نفت اهواز
 •  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی پرتو پزشکی دانشگاه صنعتی شریف
 •  دیپلم ریاضی فیزیک دبیرستان سروش
 •  کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
 •  کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای شهید بهشتی
 •  دیپلم تجربی کانون زبان ایران
 •  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی علامه طباطبایی
 •  کارشناسی زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 •  کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای پیام نور
 •  کارشناسی زیست شناسی جانوری دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد روانشناسی- روانسنجی علامه طباطبایی
 •  کارشناسی ارشد شیمی آلی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
 •  کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد
 •  فوق دیپلم حسابداری دانشکده سما شیراز
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک صنعتی امیرکبیر
 •  کارشناسی ارشد ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی زیست شناسی عمومی آزاد اسلامی واحد شهرقدس
 •  کارشناسی ارشد فوتونیک دانشگاه تبریز
 •  کارشناسی گواهی موقّت دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد فیزیک ذرات بنیادی دانشگاه صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی ارشد معرفی نامه محل تحصیل به نظام وظیفه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی
 •  دکترا مشغول به تحصیل شهید بهشتی
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب
 •  کارشناسی ارشد فوق لیسانس مخابرات دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
 •  کارشناسی ارشد نانوفیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 •  کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی گرایش تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
 •  کارشناسی ارشد گواهی پایان تحصیلات کارشناسی ارشد رشته شیمی معدنی دانشگاه شهید چمران
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد صنعتی امیرکبیر
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی سهروردی
 •  کارشناسی کارشناسی فیزیک هسته ای دانشگاه پیام نور
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت دانشگاه آزاد اسلامی کاشان
 •  کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 •  کارشناسی مهندسی صنایع غذایی-تکنولوژی تولید شیرینی و شکلات دانشگاه علمی کاربردی
 •  دیپلم علوم تجربی دبیرستان نمونه دولتی رشد
 •  کارشناسی ارشد ژِِیوفیزیک تهران
 •  کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 •  کارشناسی مهندسی منابع طبیعی-شیلات آزاد
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد بیوشیمی شیراز
 •  کارشناسی ارشد لیسانس دانشگاه صنعتی سمنان
 •  کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه گیلان
 •  دکترا بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه ازاد
 •  دیپلم دیپلم علوم تجربی دبیرستان علی ابن ابی طالب
 •  کارشناسی ارشد مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
 •  دکترا شیمی فیزیک بوعلی سینا
 •  دکترا مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 •  دیپلم تجربی غیرانتفاعی علوم برتر
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور
 •  کارشناسی مهدسی پزشکی گرمسار
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت از فلزات دانشگاه تربیت مدرس
 •  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی سمنان
 •  کارشناسی پایان دوره کانون زبان ایارن
 •  کارشناسی کارشناسی علوم دریایی دانشگاه هرمزگان
 •  کارشناسی ارشد زمین شناسی- چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه اصفهان
 •  کارشناسی مهندسی تکنولوژی الکترونیک دانشکده فنی شهید محمد منتظری
 •  کارشناسی شیمی دارویی علوم دارویی
 •  کارشناسی رادیولوژی علوم پزشکی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد
 •  کارشناسی ارشد مدیریت مالی لافبورو
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات صنعتی امیر کبیر
 •  کارشناسی علوم کامپیوتر دانشگاه الزهرا
 •  کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک دانشگاه گیلان
 •  کارشناسی مهندسی برق مخابرات خواجه نصیر الدین طوسی
 •  کارشناسی ارشد ادبیات انگیسی شهید چمران اهواز
 •  کارشناسی ارشد فوق لیسانس مکانیک صنعتی شیراز
 •  کارشناسی ارشد ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد شیراز
 •  دکترا پزشک عمومی دانشگاه دولتی بلاروس
 •  کارشناسی ارشد عربی دانشگاه علامه طباطبایی

مکانیک

935 مترجم با توانایی ترجمه مکانیک

 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد زلزله دانشگاه علم و صنعت
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک صنعتی شریف
 •  دیپلم ریاضی رشد منطقه 16
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی دانشگاه ارومیه
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک صنعتی شاهرود
 •  کارشناسی دانشجوی ترم 8 مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک شهید چمران
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک حرارت وسیالات دانشگاه صنعتی ارومیه
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک خواجه نصیر
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مواد شهید باهنر
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی صنعتی سهند تبریز
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر طوسی
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک رازی کرمانشاه
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی رازی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه ولیعصر (عج)
 •  کارشناسی ارشد مدرک کارشناسی ارشد در رشته فیزیک هسته ای دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مکانیک-ساخت و تولید آزاد اسلامی
 •  کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی همدان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی - سازه کشتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 •  کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی دانشگاه صنعتی شریف
 •  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سیستان و بلوچستان
 •  کارشناسی مترجمی زبان آلمانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی پیامبر اعظم(ع)
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک محقق اردبیلی-روزانه
 •  دکترا مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی ارشد فوف لیسانس مکانیک دانشگاه صنعت نفت اهواز
 •  کارشناسی مکانیک سیالات آزاد
 •  کارشناسی مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای شهید بهشتی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مواد-نانومواد دانشگاه علم و صنعت
 •  کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای پیام نور
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی شهید چمران
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک صنعتی امیرکبیر
 •  کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی علوم تحقیقات
 •  کارشناسی ارشد مکانیک شهید رجایی
 •  کارشناسی مکانیک در حرارت وسیالات یادگار امام
 •  کارشناسی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
 •  کارشناسی ارشد نانوفیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 •  کارشناسی برق قدرت کمال ارومیه
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد صنعتی امیرکبیر
 •  کارشناسی مهندسی برق دانشگاه شهرکرد
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک آزاد تهران شرق
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت دانشگاه آزاد اسلامی کاشان
 •  کارشناسی مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مواد- جوشکاری دانشگاه صنعتی سهند
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات دانشگاه ازاد بناب
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد گواهینامه موقت پایان تحصیلات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 •  کارشناسی برق کنترل دانشگاه صنعتی جندی ششاپور
 •  کارشناسی ارشد مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود
 •  دیپلم دیپلم ریاضی استعدادهای درخشان یزد
 •  کارشناسی ارشد MBA صنعتی شریف
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک خواجه نصیرالدین طوسی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت از فلزات دانشگاه تربیت مدرس
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند
 •  کارشناسی مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 •  کارشناسی ارشد انرژی های نو و تجدید پذیر دانشگاه منچستر
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه آزاد گرگان
 •  کارشناسی ارشد فوق لیسانس مکانیک صنعتی شیراز

کشاورزی و صنایع غذایی

827 مترجم با توانایی ترجمه کشاورزی و صنایع غذایی

 •  کارشناسی ارشد زبان و ادلبیات عربی فردوسی مشهد
 •  کارشناسی ارشد مطالعات روسیه تهران
 •  دکترا دانشجوی ژنتیک بیومتری تبریز
 •  کارشناسی کشاورزی آب فردوسی
 •  کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی زبان وادبیات ترکی استانبولی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی علامه طباطبایی
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه ملی گلستان
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه دولتی شهرکرد
 •  کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه دولتی قم
 •  دکترا كشاورزي تهران
 •  کارشناسی مکانیک-ساخت و تولید آزاد اسلامی
 •  دکترا دکتری روسیه
 •  کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه آزاد
 •  دکترا زیست شناسی-بیوشیمی فردوسی مشهد
 •  کارشناسی ارشد دامپزشکی ازاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد زیست شناسی دانشگاه تبریز
 •  کارشناسی ارشد تکنولوژی صنایع غذایی سراسری تبریز
 •  کارشناسی ستاره شناسی مقدماتی آکادمی مجازی ایرانیان
 •  کارشناسی کارشناسی علوم و صنایع غذایی علوم و تحقیقات
 •  کارشناسی نرم افزار کامپیوتر باهنر شیراز
 •  کارشناسی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی آب - آبیاری و زهکشی دانشگاه محقق اردبیلی
 •  دیپلم DBA موسسه ماد
 •  کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 •  کارشناسی کامپیوتر صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 •  دکترا مکانیزاسیون کشاورزی-انرژی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی زیست شناسی عمومی آزاد اسلامی واحد شهرقدس
 •  کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 •  دکترا اصلاح نباتات مازندران
 •  کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی پیام نور
 •  کارشناسی مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی تبریز
 •  کارشناسی ارشد اگرواکولوژی شهید بهشتی
 •  کارشناسی مهندسی کشاورزی - باغبانی ولی عصر (عج)
 •  کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی گرایش تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی مترجمی انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت
 •  کارشناسی ارشد ترویج و اموزش کشاورزی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 •  کارشناسی مهندسی صنایع غذایی-تکنولوژی تولید شیرینی و شکلات دانشگاه علمی کاربردی
 •  کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه ساری
 •  کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 •  کارشناسی مهندسی منابع طبیعی-شیلات آزاد
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد اموزش زبان انگلیسی پیام نور
 •  دکترا بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگیسی دانشگاه ازاد تهران مرکزی
 •  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

علوم اجتماعی

1,329 مترجم با توانایی ترجمه علوم اجتماعی

 •  دیپلم علوم تجربی پیام نور
 •  کارشناسی علوم سیاسی آزاد
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک صنعتی شریف
 •  کارشناسی ارشد فلسفه غرب علامه طباطبایی
 •  کارشناسی ادبیات انگلیسی شهیدچمران اهواز
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد شیمی فیزیک کاشان
 •  کارشناسی ارشد لیسانس زبان و ادبیات عرب تهران
 •  کارشناسی ارشد در حال تحصیل تهران
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سمنان
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه دولتی شهرکرد
 •  دیپلم علوم تجربی شهید بهشتی(تیزهوشان)
 •  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه گیلان
 •  کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی پیامنور
 •  کارشناسی زبان و ادبيات فرانسه فردوسي
 •  دکترا دکتری روسیه
 •  کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی آزاد، تهران مرکز، هنر و معماری
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات ازاد
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
 •  کارشناسی ارشد اقتصاد علوم اقتصادی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی غیر انتفاعی تابران
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد بندرعباس
 •  کارشناسی الهیات- فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
 •  کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز
 •  کارشناسی ارشد زبانشناسی پیام نور تهران جنوب
 •  کارشناسی زبان وادبیات انگلیسی رازی
 •  کارشناسی نرم افزار کامپیوتر باهنر شیراز
 •  فوق دیپلم مترجمی نوار و فیلم آموزش عالی آزاد علم گستر
 •  کارشناسی روانشناسی دانشگاه شهيد بهشتی
 •  کارشناسی برق خواجه نصیرالدین طوسی
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نور
 •  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی ارشد ارشد دانشگاه فردوسی
 •  کارشناسی ارشد زبانشناسی دانشگاه شیراز
 •  کارشناسی ارشد مدرک موقت شهید مدنی
 •  دکترا Phd تربیت مدرس
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی جهادانشگاهی خوزستان
 •  کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
 •  کارشناسی ارشد educational adminstration Hacettepe university
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 •  کارشناسی ارشد بازاریابی گردشگری علامه طباطبایی
 •  فوق دیپلم حسابداری علمی کاربردی تالش1
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه مازندران
 •  کارشناسی کارشناسی هنر اسلامی دانشگاه هنراسلامی تبریز
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه صنعتی شریف
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی آزاد
 •  کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی علامه طباطبایی
 •  کارشناسی زبان روسی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه ازاد
 •  کارشناسی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
 •  کارشناسی لیسانس مترجم زبان انگلیسی آزاد تهران مرکز
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه دولتی گناباد
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی شهید مدنی آذربایجان
 •  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی
 •  کارشناسی ارشد دانشجوی رشته آموزش زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی سمنان
 •  کارشناسی پایان دوره کانون زبان ایارن
 •  کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مترجمی انگلیسی دانشگاه پیام نور
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگیسی دانشگاه ازاد تهران مرکزی
 •  کارشناسی مهندسی برق دانشگاه الزهرا
 •  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی علوم تحقیقات تهران
 •  کارشناسی ارشد مترجمي زبان انگليسي دانشگاه شيخ بهايي
 •  کارشناسی ارشد مدیریت اچرائی دانشگاه علم و صنعت
 •  دیپلم کامپیوتر آموزشگاه شهداء خرمشهر (خوزستان)
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 •  کارشناسی ارشد مطالعات شبه قاره(سیاسی، اجتماعی، فرهنگی) مطالعات جهان دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد عربی دانشگاه علامه طباطبایی
«123»