زهرا پ.

انگلیسی به فارسی

بیوگرافی

خانم زهرا پ. از جمعه، 24 بهمن 1393 عضو گروه ترجمه تخصصی است. ایشان تابحال 727,140 کلمه در قالب 210 سفارش ترجمه انجام داده است. آخرین مدرک تحصیلی زهرا کارشناسی ارشد می باشد. زمینه های مورد علاقه زهرا در ترجمه، کامپیوتر ، صنایع ، علوم پایه است.

210

تعداد سفارش

727,140

تعداد کلمات ترجمه

امتیاز