حمید ق.

انگلیسی به فارسی ، فارسی به انگلیسی

بیوگرافی

آقای حمید ق. از پنج شنبه، 20 فروردین 1394 عضو گروه ترجمه تخصصی است. ایشان تابحال 540,625 کلمه در قالب 409 سفارش ترجمه انجام داده است. آخرین مدرک تحصیلی حمید کارشناسی ارشد می باشد. زمینه های مورد علاقه حمید در ترجمه، روان شناسی ، علوم اجتماعی ، هنر ، ادبیات و زبانشناسی ، تاریخ است.

409

تعداد سفارش

540,625

تعداد کلمات ترجمه

امتیاز