حمید ق.

انگلیسی به فارسی ، فارسی به انگلیسی

بیوگرافی

آقای حمید ق. از پنج شنبه، 20 فروردین 1394 عضو گروه ترجمه تخصصی است. ایشان تابحال 488,809 کلمه در قالب 387 سفارش ترجمه انجام داده است. آخرین مدرک تحصیلی حمید کارشناسی ارشد می باشد. زمینه های مورد علاقه حمید در ترجمه، روان شناسی ، علوم اجتماعی ، هنر ، ادبیات و زبانشناسی ، تاریخ است.

387

تعداد سفارش

488,809

تعداد کلمات ترجمه

امتیاز