ایت ش.

انگلیسی به فارسی

بیوگرافی

آقای ایت ش. از پنج شنبه، 18 تیر 1394 عضو گروه ترجمه تخصصی است. ایشان تابحال 1,282,422 کلمه در قالب 180 سفارش ترجمه انجام داده است. آخرین مدرک تحصیلی ایت کارشناسی ارشد می باشد. زمینه های مورد علاقه ایت در ترجمه، روان شناسی ، علوم اجتماعی ، حقوق ، ورزشی ، تاریخ است.

180

تعداد سفارش

1,282,422

تعداد کلمات ترجمه

امتیاز