ایت ش.

انگلیسی به فارسی

بیوگرافی

آقای ایت ش. از پنج شنبه، 18 تیر 1394 عضو گروه ترجمه تخصصی است. ایشان تابحال 1,122,593 کلمه در قالب 141 سفارش ترجمه انجام داده است. آخرین مدرک تحصیلی ایت کارشناسی ارشد می باشد. زمینه های مورد علاقه ایت در ترجمه، روان شناسی ، علوم اجتماعی ، حقوق ، ورزشی ، تاریخ است.

141

تعداد سفارش

1,122,593

تعداد کلمات ترجمه

امتیاز