ایت ش.

انگلیسی به فارسی

بیوگرافی

آقای ایت ش. از پنج شنبه، 18 تیر 1394 عضو گروه ترجمه تخصصی است. ایشان تابحال 1,158,332 کلمه در قالب 144 سفارش ترجمه انجام داده است. آخرین مدرک تحصیلی ایت کارشناسی ارشد می باشد. زمینه های مورد علاقه ایت در ترجمه، روان شناسی ، علوم اجتماعی ، حقوق ، ورزشی ، تاریخ است.

144

تعداد سفارش

1,158,332

تعداد کلمات ترجمه

امتیاز