ایت ش.

انگلیسی به فارسی

بیوگرافی

آقای ایت ش. از پنج شنبه، 18 تیر 1394 عضو گروه ترجمه تخصصی است. ایشان تابحال 1,215,442 کلمه در قالب 161 سفارش ترجمه انجام داده است. آخرین مدرک تحصیلی ایت کارشناسی ارشد می باشد. زمینه های مورد علاقه ایت در ترجمه، روان شناسی ، علوم اجتماعی ، حقوق ، ورزشی ، تاریخ است.

161

تعداد سفارش

1,215,442

تعداد کلمات ترجمه

امتیاز