حامد پ.

انگلیسی به فارسی ، فارسی به انگلیسی ، ترکی به فارسی ، فارسی به ترکی

بیوگرافی

آقای حامد پ. از جمعه، 25 مهر 1393 عضو گروه ترجمه تخصصی است. ایشان تابحال 2,825,828 کلمه در قالب 442 سفارش ترجمه انجام داده است. آخرین مدرک تحصیلی حامد کارشناسی ارشد می باشد. زمینه های مورد علاقه حامد در ترجمه، عمران ، صنایع ، اقتصاد ، محیط زیست است.

442

تعداد سفارش

2,825,828

تعداد کلمات ترجمه

امتیاز

زمینه های تخصصی ترجمه حامد پ.