تمامی ترجمه ها متناسب با پلن انتخابی از 3 تا 10 روز ضمانت دارند. مشتری می تواند بعد از تحویل ترجمه اقدام به بررسی نماید و در صورتی که ترجمه مشکلی داشت از طریق بخش پشتبانی پیگیری نماید تا اصلاحات تکمیلی انجام شود. در سفارشات بالای 1000 کلمه، ترجمه انجام شده هر روز قابل دانلود است. درصورتی که ترجمه نیاز به تغییر داشته باشد قبل از نهایی شدن فایل می توانید به بخش پشتیبانی اطلاع دهید تا مترجم بخش مورد نظر را اصلاح نمایید.