شما می توانید به راحتی بدون نیاز به مراجعه به شرکت یا بانک هزینه سفارشات ترجمه خود را از طریق سیستم آنلاین پرداخت کنید.

درحال حاضر 4 درگاه بانکی شتاب با ما همکاری می کنند.

- درگاه شتاب بانک ملت
- درگاه شتاب بانک پارسیان
- درگاه شتاب بانک سرمایه
- درگاه شتاب بانک پاسارگاد

شما می توایند از طریق پرداخت کارت به کارت، واریز پایا یا واریز نقدی هزینه سفارشات ترجمه خود را پرداخت فرمایید.

بانک صاحب حساب  شماره حساب شماره کارت 16 رقمی شماره شبا
ملت طاهره مصطفوی 4159202016 6104-3379-1727-8705  IR130120020000004159202016