شما می توانید تمامی کارهای ترجمه خود را با چند کلیک انجام دهید. سایت ترجمه تخصصی (itrans.ir) اینگونه کار می کند.

1- ارسال فایل یا فایل ها از طریق صفحه "براورد قیمت ترجمه"
2- انتخاب پلن ترجمه
3- پرداخت هزینه (شتاب/کارت به کارت)
4- دریافت فایل تایپ شده ترجمه

شما با انجام مراحل بالا به آسانی می توانید هر متنی را به هر زبانی ترجمه کنید.