برای ارتباط با بخش های مختلف سایت می توانید از بخش پیام ها استفاده فرمایید. سریعترین روش دسترسی به بخش پشتیبانی برای انجام امور ثبت یا پیگیری سفارش از طریق سیستم پیام است. توجه داشته باشید برای استفاده از این بخش باید حتما عضو سایت باشد. در صورتی که پرسش عمومی دارید می توانید از بخش "پرسش و پاسخ" ارسال فرمایید.