حقوق

526 مترجم با توانایی ترجمه حقوق

 •  کارشناسی ارشد زبان و ادلبیات عربی فردوسی مشهد
 •  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی بوعلی سینا
 •  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی تربیت معلم (خوارزمی)
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی موسسه آموزش عالی غیردولتی البرز
 •  کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه شیخ بهایی
 •  کارشناسی ارشد لیسانس زبان و ادبیات عرب تهران
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه علوم تحقیقات
 •  کارشناسی برق دانشگاه آزاد قزوین
 •  کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مترجمی زبان آلمانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی پیامبر اعظم(ع)
 •  کارشناسی مترجمی عربی دانشگاه بین الملل
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد بندرعباس
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بم کرمان
 •  کارشناسی روانشناسی دانشگاه شهيد بهشتی
 •  کارشناسی برق خواجه نصیرالدین طوسی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه اراک
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی آزاد تهران جنوب
 •  کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
 •  کارشناسی کارشناسی هنر اسلامی دانشگاه هنراسلامی تبریز
 •  کارشناسی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
 •  کارشناسی ارشد حقوق بین الملل شهیدبهشتی
 •  کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ازاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی آزاد اسلامی واحد اردبیل
 •  دیپلم کامپیوتر آموزشگاه شهداء خرمشهر (خوزستان)
 •  دکترا دکترای زبان شناسی اوکراینی تاراس شفشنکو اوکراین

هنر

1,268 مترجم با توانایی ترجمه هنر

 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی نمایش- گرایش ادبیات نمایشی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
 •  کارشناسی زبان وادبیات ترکی استانبولی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی علامه طباطبایی
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سمنان
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی ارشاد دماوند
 •  کارشناسی مهندسی معماری آزاد اسلامی
 •  دیپلم ریاضی مجتمع توحید دختران
 •  کارشناسی ادبیات انگلیسی آزاد واحد تهران شمال
 •  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد
 •  کارشناسی زبان و ادبيات فرانسه فردوسي
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشدکارگردانی دانشگاه هنر تهران دانشگاه هنر تهران
 •  دیپلم ریاضی و فیزیک الغدیر
 •  کارشناسی برق دانشگاه آزاد قزوین
 •  کارشناسی مترجمی زبان آلمانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی پیامبر اعظم(ع)
 •  کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی آزاد، تهران مرکز، هنر و معماری
 •  کارشناسی کارشناسی شیمی محض دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی برق الکترونیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 •  دیپلم دیپلم کامپیوتر غیر انتفاعی آریان
 •  کارشناسی نرم افزار کامپیوتر باهنر شیراز
 •  فوق دیپلم مترجمی نوار و فیلم آموزش عالی آزاد علم گستر
 •  دیپلم گواهی پایان تحصیلات دوره متوسطه دبیرستان و پیش دانشگاهی غیر دولتی پسرانه دانش
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت دانشگاه صنعت نفت
 •  کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز
 •  کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی علامه طباطبایی
 •  کارشناسی زبان روسی الزهرا
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نور
 •  کارشناسی ادبیات داستانی خوارزمی
 •  کارشناسی زیست شناسی جانوری دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد
 •  کارشناسی ارشد اقتصاد هنر هنر اصفهان
 •  کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران دانشکده فارابی
 •  کارشناسی علوم کامپیوتر دانشگاه شیخ بهایی
 •  کارشناسی ارشد فوتونیک دانشگاه تبریز
 •  کارشناسی گواهی موقّت دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی تبریز
 •  کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی علوم تحقیقات
 •  کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد فلسفه-انصراف بدون گذراندن پایان نامه دانشگاه بین المللی امام خمینی
 •  فوق دیپلم کاردانی برق قدرت غیرانتفاعی احرار رشت
 •  کارشناسی لیسانس تهران جنوب
 •  کارشناسی ارشد مهندسی معماری موسسه غیر انتفاعی رسام
 •  دیپلم نمایش هنرستان کمال الملک
 •  کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
 •  کارشناسی ارشد educational adminstration Hacettepe university
 •  کارشناسی مدرک دانشگاهی داشنگاه آزاد
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 •  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی_بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 •  کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه مازندران
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق-کنترل دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
 •  فوق دیپلم کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی کارشناسی هنر اسلامی دانشگاه هنراسلامی تبریز
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی آزاد
 •  کارشناسی مترجمی انگلیسی آزاد تهران شمال
 •  کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی علامه طباطبایی
 •  دیپلم دیپلم علوم تجربی دبیرستان علی ابن ابی طالب
 •  کارشناسی لیسانس آموزش هنرهای تجسمی دانشگاه علم و فرهنگ
 •  کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری دانشگاه آزاد واحد قزوین
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود
 •  کارشناسی مهندسی شیمی_طراحی فرآیندهای صنایع نفت دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 •  دیپلم ریاضی و فیزیک مدرسه بنت الهدی صدر
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور
 •  کارشناسی تربیت دبیری زبان انگلیسی آزاد اسلامی
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه دولتی گناباد
 •  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی
 •  دیپلم ریاضی دبیرستان ام کلثوم
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگیسی دانشگاه ازاد تهران مرکزی
 •  دیپلم ادبیات و علوم انسانی محمد تقی جعفری
 •  کارشناسی مترجمی زبان دانشگاه آزاد
 •  کارشناسی عمران فردوسی
 •  کارشناسی مهندسی برق مخابرات خواجه نصیر الدین طوسی
 •  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه ایلام
 •  کارشناسی ارشد ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی
 •  کارشناسی ارشد مطالعات شبه قاره(سیاسی، اجتماعی، فرهنگی) مطالعات جهان دانشگاه تهران

مالی

411 مترجم با توانایی ترجمه مالی

 •  کارشناسی ارشد زبان و ادلبیات عربی فردوسی مشهد
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی تهران
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد زلزله دانشگاه علم و صنعت
 •  کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی دانشجوی مترجمی خبر علمی کاربردی واحد ۱۳
 •  کارشناسی ارشد اقتصاد پیام نور
 •  کارشناسی حسابداری پیام نور
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه علوم تحقیقات
 •  کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی پیامنور
 •  کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
 •  دیپلم ریاضی فیزیک دبیرستان تیزهوشان میرزاکوچک خان
 •  کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
 •  کارشناسی مترجم زبان انگلیسی دانشگاه آزاد رودهن
 •  کارشناسی علوم اقتصادی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد مکانیک شهید رجایی
 •  کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه سراسری زنجان
 •  فوق دیپلم حسابداری علمی کاربردی تالش1
 •  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
 •  کارشناسی مهندسی صنایع بوعلی سینا
 •  کارشناسی ارشد اموزش زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور
 •  کارشناسی ارشد mba نورطوبی
 •  کارشناسی ارشد مدیریت مالی لافبورو
 •  کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک پیام نور
 •  کارشناسی عمران فردوسی
 •  فوق دیپلم حسابداری سما

زیست

920 مترجم با توانایی ترجمه زیست

 •  دکترا دانشجوی ژنتیک بیومتری تبریز
 •  کارشناسی ارشد شیمی فیزیک کاشان
 •  کارشناسی کشاورزی آب فردوسی
 •  کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه ملی گلستان
 •  کارشناسی ارشد عمران معماری و ساختمان باکو
 •  دکترا كشاورزي تهران
 •  کارشناسی رادیولوژی(دانشجو) دانشگاه سراسری علوم پزشکی
 •  دکترا زیست شناسی-بیوشیمی فردوسی مشهد
 •  دکترا دکترای حرفه ای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 •  کارشناسی ارشد دامپزشکی ازاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد زیست شناسی دانشگاه تبریز
 •  کارشناسی ارشد زمین شناسی خوارزمی
 •  دکترا دانشجو داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 •  دیپلم دیپلم تجربی دبیرستان شهید بهشتی (سمپاد)
 •  دیپلم دیپلم تجربی دبیرستان رافتی
 •  دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان
 •  دیپلم دیپلم تجربی سمپاد
 •  کارشناسی زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 •  کارشناسی زیست شناسی جانوری دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد
 •  دیپلم دانشجوی رشته زیست شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 •  کارشناسی زیست شناسی عمومی آزاد اسلامی واحد شهرقدس
 •  دکترا اصلاح نباتات مازندران
 •  کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی پیام نور
 •  کارشناسی مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی تبریز
 •  کارشناسی مهندسی کشاورزی - باغبانی ولی عصر (عج)
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد گواهی پایان تحصیلات کارشناسی ارشد رشته شیمی معدنی دانشگاه شهید چمران
 •  دیپلم ديپلم رياضي دبيرستان فرزانگان
 •  کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 •  کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار دانشگاه فناوری های نوین قوچان
 •  دیپلم علوم تجربی دبیرستان نمونه دولتی رشد
 •  کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه ساری
 •  کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 •  کارشناسی مهندسی منابع طبیعی-شیلات آزاد
 •  کارشناسی ارشد بیوشیمی شیراز
 •  دیپلم تجربی شهید بهشتی
 •  دکترا بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 •  دکترا دکتری حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 •  کارشناسی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه خوارزمی تهران
 •  کارشناسی کارشناسی علوم دریایی دانشگاه هرمزگان
 •  کارشناسی ارشد زمین شناسی- چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه اصفهان
 •  کارشناسی رادیولوژی علوم پزشکی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد
 •  دکترا پزشک عمومی دانشگاه دولتی بلاروس

مواد و متالورژی

427 مترجم با توانایی ترجمه مواد و متالورژی

 •  کارشناسی ارشد مطالعات روسیه تهران
 •  کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی
 •  دیپلم ریاضی رشد منطقه 16
 •  کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
 •  فوق دیپلم مهندسي مواد - متالور‍‍ژي صنعتي سهند
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مواد- خوردگی و حفاظت از مواد دانشگاه صنعتی سهند
 •  کارشناسی مهندسی مواد صنعتی امیرکبیر
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مواد شهید باهنر
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی صنعتی سهند تبریز
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک محقق اردبیلی-روزانه
 •  کارشناسی ارشد زبانشناسي همگاني ذانشگاه پيام نور
 •  دکترا مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مواد-نانومواد دانشگاه علم و صنعت
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان
 •  کارشناسی ارشد شناسایی مواد مهندسی دانشگاه صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی کارشناسی- مهندسی مواد زاهدان
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور
 •  کارشناسی مهندسی شیمی علم و صنعت ایران
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک صنعتی امیرکبیر
 •  کارشناسی کارشناسی مهندسی مواد صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی ارشد ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد معرفی نامه محل تحصیل به نظام وظیفه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی
 •  کارشناسی ارشد مکانیک شهید رجایی
 •  کارشناسی ارشد MBA صنعتی شاهرود
 •  کارشناسی ارشد نانوفیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی- ریخته گری دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد شیمی آلی دانشگاه آزاد شهرضا
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مواد UNIVERSITY OF MANCHESTER
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مواد- جوشکاری دانشگاه صنعتی سهند
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت از فلزات دانشگاه تربیت مدرس
 •  کارشناسی متالورژی صنعتی آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی آزاد اسلامی

ادبیات و زبانشناسی

1,195 مترجم با توانایی ترجمه ادبیات و زبانشناسی

 •  کارشناسی مترجمی انگلیسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
 •  کارشناسی ارشد زبان و ادلبیات عربی فردوسی مشهد
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
 •  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی بوعلی سینا
 •  کارشناسی ارشد مطالعات روسیه تهران
 •  دکترا زبانشناسی همگانی دانشگاه بوعلی سینا
 •  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی تربیت معلم (خوارزمی)
 •  کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی الزهرا
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه دانشگاه الزهرا
 •  کارشناسی ارشد فلسفه غرب علامه طباطبایی
 •  کارشناسی نمایش- گرایش ادبیات نمایشی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ادبیات فارسی بین المللی امام خمینی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه یزد
 •  کارشناسی زبان وادبیات ترکی استانبولی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی علامه طباطبایی
 •  کارشناسی ارشد لیسانس زبان و ادبیات عرب تهران
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سمنان
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی ارشاد دماوند
 •  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی خوارزمی (تربیت معلم سابق)
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه دولتی شهرکرد
 •  کارشناسی مترجمی انگلیسی آزاد تهران جنوب
 •  دکترا دانشجوی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه ولیعصر (عج)
 •  کارشناسی کارشناسی زبان فرانسه دانشگاه اصفهان
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه علوم تحقیقات
 •  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد
 •  دکترا دکتری روسیه
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشدکارگردانی دانشگاه هنر تهران دانشگاه هنر تهران
 •  کارشناسی ارشد زبان شناسی رایانشی دانشگاه اصفهان
 •  کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی آزاد، تهران مرکز، هنر و معماری
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد زبانشناسي همگاني ذانشگاه پيام نور
 •  کارشناسی ستاره شناسی مقدماتی آکادمی مجازی ایرانیان
 •  کارشناسی الهیات- فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
 •  کارشناسی ارشد زبان شناسی دانشگاه سراسری سمنان
 •  کارشناسی ارشد زبانشناسی پیام نور تهران جنوب
 •  کارشناسی زبان وادبیات انگلیسی رازی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز
 •  کارشناسی برق خواجه نصیرالدین طوسی
 •  کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی علامه طباطبایی
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نور
 •  کارشناسی ارشد مهندسی آب - آبیاری و زهکشی دانشگاه محقق اردبیلی
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی شهید چمران
 •  کارشناسی ادبیات داستانی خوارزمی
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه اراک
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی آزاد تهران جنوب
 •  کارشناسی ارشد ارشد دانشگاه فردوسی
 •  کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران دانشکده فارابی
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی جهادانشگاهی خوزستان
 •  کارشناسی ارشد فلسفه-انصراف بدون گذراندن پایان نامه دانشگاه بین المللی امام خمینی
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه کاشان
 •  دیپلم نمایش هنرستان کمال الملک
 •  دکترا آموزش زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  فوق دیپلم حسابداری علمی کاربردی تالش1
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه مازندران
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 •  فوق دیپلم کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی
 •  کارشناسی کارشناسی هنر اسلامی دانشگاه هنراسلامی تبریز
 •  کارشناسی زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهید چمران
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی آزاد
 •  کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی علامه طباطبایی
 •  کارشناسی زبان روسی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه ازاد
 •  دیپلم دیپلم علوم تجربی دبیرستان علی ابن ابی طالب
 •  کارشناسی لیسانس آموزش هنرهای تجسمی دانشگاه علم و فرهنگ
 •  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی تربیت مدرس
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه دولتی گناباد
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی شهید مدنی آذربایجان
 •  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی
 •  کارشناسی مهندسى نرم افزار دانشگاه علم و فرهنگ
 •  کارشناسی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه خوارزمی تهران
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگیسی دانشگاه ازاد تهران مرکزی
 •  کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی(دانشجو) دانشگاه فردوسی مشهد
 •  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی علوم تحقیقات تهران
 •  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی
 •  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه ایلام
 •  دیپلم کامپیوتر آموزشگاه شهداء خرمشهر (خوزستان)
 •  کارشناسی ارشد ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد شیراز
 •  کارشناسی مهندسی عمران ازاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد عربی دانشگاه علامه طباطبایی

فقه و علوم اسلامی

334 مترجم با توانایی ترجمه فقه و علوم اسلامی

 •  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی بوعلی سینا
 •  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی تربیت معلم (خوارزمی)
 •  کارشناسی الدراسات الإسلامیة کلیة الإمام الأوزاعی فرع بیروت
 •  فوق دیپلم مهندسي مواد - متالور‍‍ژي صنعتي سهند
 •  کارشناسی ارشد گرایش زلزله (عمران) دانشگاه تربیت مدرس
 •  کارشناسی مترجمی انگلیسی آزاد تهران جنوب
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد بندرعباس
 •  کارشناسی الهیات- فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
 •  دیپلم ریاضی فیزیک دبیرستان تیزهوشان میرزاکوچک خان
 •  کارشناسی برق خواجه نصیرالدین طوسی
 •  کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران دانشکده فارابی
 •  کارشناسی ارشد فلسفه-انصراف بدون گذراندن پایان نامه دانشگاه بین المللی امام خمینی
 •  دکترا آموزش زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس
 •  کارشناسی زبان روسی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود
 •  کارشناسی مترجمی انگلیسی دانشگاه پیام نور
 •  کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی آزاد اسلامی واحد اردبیل
 •  دیپلم کامپیوتر آموزشگاه شهداء خرمشهر (خوزستان)

ورزشی

1,330 مترجم با توانایی ترجمه ورزشی

 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد زبان انگلیسی علوم تحقیقات خوزستان
 •  دکترا زبانشناسی همگانی دانشگاه بوعلی سینا
 •  کارشناسی ارشد مهندسی رمز صنعتی مالک اشتر
 •  کارشناسی ادبیات انگلیسی شهیدچمران اهواز
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی موسسه آموزش عالی غیردولتی البرز
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی کارشناسی علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 •  کارشناسی مهندسی مواد صنعتی امیرکبیر
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مواد شهید باهنر
 •  دیپلم علوم تجربی شهید بهشتی(تیزهوشان)
 •  دیپلم ریاضی مجتمع توحید دختران
 •  کارشناسی رادیولوژی(دانشجو) دانشگاه سراسری علوم پزشکی
 •  کارشناسی ادبیات انگلیسی آزاد واحد تهران شمال
 •  دیپلم ریاضی و فیزیک الغدیر
 •  کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه آزاد
 •  کارشناسی مهندسی صنایع آزاد واحد تهران جنوب
 •  کارشناسی کارشناسی شیمی محض دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی لیسانس مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی کارشناسی علوم و صنایع غذایی علوم و تحقیقات
 •  دیپلم دیپلم تجربی دبیرستان رافتی
 •  دیپلم ریاضی فیزیک دبیرستان سروش
 •  دیپلم دیپلم کامپیوتر غیر انتفاعی آریان
 •  کارشناسی ارشد زبان شناسی دانشگاه سراسری سمنان
 •  دیپلم ریاضی فیزیک دبیرستان تیزهوشان میرزاکوچک خان
 •  کارشناسی مکانیک سیالات آزاد
 •  کارشناسی عمران دانشگاه آزاد
 •  کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت
 •  کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت دانشگاه صنعت نفت
 •  کارشناسی زبان روسی الزهرا
 •  کارشناسی ارشد مهندسی آب - آبیاری و زهکشی دانشگاه محقق اردبیلی
 •  کارشناسی کامپیوتر صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 •  کارشناسی ارشد شیمی آلی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
 •  کارشناسی علوم کامپیوتر دانشگاه شیخ بهایی
 •  دیپلم دیپلم رشته ریاضی-فیزیک مهدیون
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق- گرایش مخابرات دانشگاه آزاد شهرری
 •  کارشناسی ارشد اگرواکولوژی شهید بهشتی
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب
 •  کارشناسی مهندسی نساجی شیمی و علوم الیاف دانشگاه صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی ارشد فوق لیسانس مخابرات دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
 •  کارشناسی لیسانس تهران جنوب
 •  فوق دیپلم نرم افزار آزاد اسلامی دماوند
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی پیام نور تهران جنوب
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه مازندران
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 •  فوق دیپلم کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد لیسانس دانشگاه صنعتی سمنان
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه ازاد خوراسگان اصفهان
 •  کارشناسی لیسانس آموزش هنرهای تجسمی دانشگاه علم و فرهنگ
 •  کارشناسی کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود
 •  دیپلم ریاضی و فیزیک مدرسه بنت الهدی صدر
 •  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی تربیت مدرس
 •  دیپلم دیپلم ریاضی استعدادهای درخشان یزد
 •  کارشناسی مهدسی پزشکی گرمسار
 •  کارشناسی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه خوارزمی تهران
 •  کارشناسی ارشد کامپیوتر علوم تحقیقات تهران
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگیسی دانشگاه ازاد تهران مرکزی
 •  کارشناسی متالورژی صنعتی آزاد اسلامی
 •  کارشناسی مدرک موقت آزاد اسلامی واحد تبریز
 •  دیپلم ادبیات و علوم انسانی محمد تقی جعفری
 •  کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی آزاد اسلامی واحد اردبیل
 •  کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک دانشگاه گیلان
 •  کارشناسی عمران فردوسی
 •  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه ایلام
 •  کارشناسی ارشد ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی

اسناد تجاری

293 مترجم با توانایی ترجمه اسناد تجاری

 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
 •  کارشناسی مترجمی آلمانی دانشگاه اصفهان
 •  کارشناسی ارشد مطالعات روسیه تهران
 •  کارشناسی الدراسات الإسلامیة کلیة الإمام الأوزاعی فرع بیروت
 •  کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل دانشگاه سراسری
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی غیر انتفاعی تابران
 •  کارشناسی مترجم زبان انگلیسی دانشگاه آزاد رودهن
 •  کارشناسی زبان روسی الزهرا
 •  کارشناسی کارشناسی مهندسی نفت تهران جنوب
 •  کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
 •  دکترا آموزش زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه رازی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه ازاد خوراسگان اصفهان
 •  دیپلم تجربی مدرسه شمس
 •  کارشناسی مترجمی انگلیسی آزاد تهران شمال
 •  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی علامه طباطبایی
 •  کارشناسی ارشد انرژی های نو و تجدید پذیر دانشگاه منچستر
 •  کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه علم وصنعت ایران

نفت گاز و پتروشیمی

699 مترجم با توانایی ترجمه نفت گاز و پتروشیمی

 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی تهران
 •  کارشناسی ارشد مطالعات روسیه تهران
 •  کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک شهید چمران
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک خواجه نصیر
 •  کارشناسی ارشد اقتصاد پیام نور
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی رازی
 •  کارشناسی مکانیک-ساخت و تولید آزاد اسلامی
 •  کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی همدان
 •  دکترا دکتری روسیه
 •  کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه آزاد
 •  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سیستان و بلوچستان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک محقق اردبیلی-روزانه
 •  کارشناسی ارشد زمین شناسی خوارزمی
 •  کارشناسی ستاره شناسی مقدماتی آکادمی مجازی ایرانیان
 •  کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی ارشد فوف لیسانس مکانیک دانشگاه صنعت نفت اهواز
 •  کارشناسی مترجم زبان انگلیسی دانشگاه آزاد رودهن
 •  کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مواد-نانومواد دانشگاه علم و صنعت
 •  کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت دانشگاه صنعت نفت
 •  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی علامه طباطبایی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف
 •  کارشناسی ارشد روانشناسی- روانسنجی علامه طباطبایی
 •  کارشناسی مهندسی شیمی علم و صنعت ایران
 •  دکترا دکتری اتوماسیون علوم و تحقیقات
 •  کارشناسی ارشد ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد معرفی نامه محل تحصیل به نظام وظیفه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی
 •  کارشناسی ارشد MBA صنعتی شاهرود
 •  کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه آزاد کرج
 •  کارشناسی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه کاشان
 •  کارشناسی کارشناسی مهندسی نفت تهران جنوب
 •  کارشناسی ارشد گواهی پایان تحصیلات کارشناسی ارشد رشته شیمی معدنی دانشگاه شهید چمران
 •  کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت
 •  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی_بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 •  کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مواد UNIVERSITY OF MANCHESTER
 •  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان
 •  دکترا شیمی فیزیک بوعلی سینا
 •  کارشناسی مهندسی شیمی_طراحی فرآیندهای صنایع نفت دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 •  کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت
 •  کارشناسی ارشد زمین شناسی- چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه اصفهان
 •  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی علوم تحقیقات تهران
 •  کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی دانشگاه شهید باهنر
 •  کارشناسی ارشد فوق لیسانس مکانیک صنعتی شیراز
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد شیراز
 •  کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه علم وصنعت ایران

معماری

466 مترجم با توانایی ترجمه معماری

 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد زلزله دانشگاه علم و صنعت
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی ارشاد دماوند
 •  کارشناسی مهندسی معماری آزاد اسلامی
 •  کارشناسی مترجمی انگلیسی آزاد تهران جنوب
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشدکارگردانی دانشگاه هنر تهران دانشگاه هنر تهران
 •  کارشناسی برق الکترونیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 •  کارشناسی عمران دانشگاه آزاد
 •  دیپلم گواهی پایان تحصیلات دوره متوسطه دبیرستان و پیش دانشگاهی غیر دولتی پسرانه دانش
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی شهید چمران
 •  کارشناسی ارشد هیدرولوژی و منابع آب شهید چمران اهواز
 •  دیپلم دیپلم رشته ریاضی-فیزیک مهدیون
 •  کارشناسی ارشد فوتونیک دانشگاه تبریز
 •  کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه آزاد کرج
 •  کارشناسی لیسانس تهران جنوب
 •  کارشناسی ارشد مهندسی معماری موسسه غیر انتفاعی رسام
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی زلزله دانشگاه آراد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 •  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی_بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 •  کارشناسی درحال تحصیل کارشناسی پردیس دانشگاه مازندران
 •  کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری دانشگاه آزاد واحد قزوین
 •  دیپلم ریاضی و فیزیک مدرسه بنت الهدی صدر
 •  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی
 •  کارشناسی مترجمی انگلیسی دانشگاه پیام نور
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد زبان شناسی دانشگاه
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه آزاد گرگان
 •  دیپلم دانشجوی لیسانس عمران صنعتی اصفهان

تاریخ

942 مترجم با توانایی ترجمه تاریخ

 •  کارشناسی مترجمی آلمانی دانشگاه اصفهان
 •  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی بوعلی سینا
 •  کارشناسی علوم سیاسی آزاد
 •  دکترا زبانشناسی همگانی دانشگاه بوعلی سینا
 •  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی تربیت معلم (خوارزمی)
 •  کارشناسی ارشد فلسفه غرب علامه طباطبایی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی رمز صنعتی مالک اشتر
 •  کارشناسی ادبیات انگلیسی شهیدچمران اهواز
 •  فوق دیپلم مهندسي مواد - متالور‍‍ژي صنعتي سهند
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه یزد
 •  کارشناسی زبان وادبیات ترکی استانبولی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی علامه طباطبایی
 •  کارشناسی ارشد در حال تحصیل تهران
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سمنان
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی ارشاد دماوند
 •  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - تحول دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال
 •  کارشناسی ادبیات انگلیسی آزاد واحد تهران شمال
 •  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد
 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشدکارگردانی دانشگاه هنر تهران دانشگاه هنر تهران
 •  دیپلم ریاضی و فیزیک الغدیر
 •  کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی آزاد، تهران مرکز، هنر و معماری
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی برق الکترونیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 •  دیپلم دیپلم تجربی دبیرستان رافتی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی غیر انتفاعی تابران
 •  کارشناسی الهیات- فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
 •  کارشناسی مکانیک سیالات آزاد
 •  کارشناسی زبان وادبیات انگلیسی رازی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی روانشناسی دانشگاه شهيد بهشتی
 •  کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان
 •  کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی علامه طباطبایی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی آب - آبیاری و زهکشی دانشگاه محقق اردبیلی
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه اراک
 •  فوق دیپلم حسابداری دانشکده سما شیراز
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق- گرایش مخابرات دانشگاه آزاد شهرری
 •  کارشناسی گواهی موقّت دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی تبریز
 •  کارشناسی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
 •  کارشناسی فناوری اطلاعات ( IT ) دانشگاه پیام نور مرکز همدان
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 •  کارشناسی هندسی کامپیوتر محقق اردبیلی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی برق-کنترل دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
 •  کارشناسی ارشد لیسانس دانشگاه صنعتی سمنان
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه ازاد خوراسگان اصفهان
 •  کارشناسی زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهید چمران
 •  کارشناسی زبان روسی دانشگاه تهران
 •  دیپلم دیپلم علوم تجربی دبیرستان علی ابن ابی طالب
 •  کارشناسی درحال تحصیل کارشناسی پردیس دانشگاه مازندران
 •  کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری دانشگاه آزاد واحد قزوین
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه دولتی گناباد
 •  کارشناسی ارشد MBA صنعتی شریف
 •  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی شهید مدنی آذربایجان
 •  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی
 •  کارشناسی مهندسى نرم افزار دانشگاه علم و فرهنگ
 •  دیپلم ریاضی دبیرستان ام کلثوم
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی مهندسی برق دانشگاه الزهرا
 •  کارشناسی متالورژی صنعتی آزاد اسلامی
 •  دیپلم ادبیات و علوم انسانی محمد تقی جعفری
 •  کارشناسی ارشد انرژی های نو و تجدید پذیر دانشگاه منچستر
 •  کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی آزاد اسلامی واحد اردبیل
 •  کارشناسی مهندسی برق مخابرات خواجه نصیر الدین طوسی
 •  کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه علم وصنعت ایران
 •  کارشناسی ارشد عربی دانشگاه علامه طباطبایی

حسابداری

496 مترجم با توانایی ترجمه حسابداری

 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد زلزله دانشگاه علم و صنعت
 •  کارشناسی ارشد زبان انگلیسی علوم تحقیقات خوزستان
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور زنجان
 •  کارشناسی حسابداری پیام نور
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان
 •  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل دانشگاه سراسری
 •  کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
 •  کارشناسی ارشد اقتصاد علامه طباطبائی
 •  کارشناسی ارشد کارشاسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار علوم و تحقیقات
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بم کرمان
 •  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه چمران
 •  کارشناسی علوم اقتصادی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور
 •  کارشناسی ارشد اقتصاد هنر هنر اصفهان
 •  دیپلم تجربی دبیرستان شریعتی
 •  دکترا Phd تربیت مدرس
 •  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
 •  کارشناسی ارشد mba نورطوبی
 •  کارشناسی مترجمی زبان دانشگاه آزاد
 •  کارشناسی عمران فردوسی
 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور
 •  کارشناسی زبان روسی دانشگاه گیلان
 •  فوق دیپلم حسابداری سما

محیط زیست

715 مترجم با توانایی ترجمه محیط زیست

 •  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی پیام نور زنجان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه تهران
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک حرارت وسیالات دانشگاه صنعتی ارومیه
 •  کارشناسی ارشد گرایش زلزله (عمران) دانشگاه تربیت مدرس
 •  دکترا كشاورزي تهران
 •  کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی همدان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سیستان و بلوچستان
 •  کارشناسی کارشناسی شیمی محض دانشگاه آزاد اسلامی
 •  کارشناسی ارشد زیست شناسی دانشگاه تبریز
 •  دیپلم دیپلم تجربی دبیرستان شهید بهشتی (سمپاد)
 •  کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ستاره شناسی مقدماتی آکادمی مجازی ایرانیان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران- زلزله خواجه نصیرالدین طوسی
 •  کارشناسی برق الکترونیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 •  دیپلم دیپلم تجربی دبیرستان رافتی
 •  کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
 •  فوق دیپلم مترجمی نوار و فیلم آموزش عالی آزاد علم گستر
 •  کارشناسی مهندسی معدن آزاد اسلامی
 •  دیپلم دیپلم تجربی دبیرستان تیزهوشان شهید سلطانی ۳
 •  کارشناسی زیست شناسی جانوری دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد شیمی آلی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
 •  کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد
 •  دیپلم دانشجوی رشته زیست شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 •  دکترا مکانیزاسیون کشاورزی-انرژی دانشگاه تهران
 •  کارشناسی کارشناسی مهندسی مواد صنعتی اصفهان
 •  کارشناسی گواهی موقّت دانشگاه تهران
 •  دکترا اصلاح نباتات مازندران
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
 •  کارشناسی مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی تبریز
 •  کارشناسی ارشد اگرواکولوژی شهید بهشتی
 •  کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه آزاد کرج
 •  کارشناسی ارشد گواهی پایان تحصیلات کارشناسی ارشد رشته شیمی معدنی دانشگاه شهید چمران
 •  کارشناسی ارشد شیمی آلی دانشگاه آزاد شهرضا
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی زلزله دانشگاه آراد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 •  کارشناسی مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست بهاران
 •  کارشناسی مهندسی صنایع غذایی-تکنولوژی تولید شیرینی و شکلات دانشگاه علمی کاربردی
 •  کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه ساری
 •  کارشناسی ارشد عمران- گرایش مهندسی و مدیریت ساخت علوم و تحقیقات خوزستان
 •  کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 •  کارشناسی مهندسی منابع طبیعی-شیلات آزاد
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
 •  کارشناسی ارشد بیوشیمی شیراز
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران - راه و ترابری دانشگاه یزد
 •  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان
 •  دیپلم تجربی شهید بهشتی
 •  دکترا بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 •  کارشناسی درحال تحصیل کارشناسی پردیس دانشگاه مازندران
 •  دکترا شیمی فیزیک بوعلی سینا
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک خواجه نصیرالدین طوسی
 •  دیپلم ریاضی دبیرستان ام کلثوم
 •  کارشناسی کارشناسی علوم دریایی دانشگاه هرمزگان
 •  کارشناسی ارشد زمین شناسی- چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه اصفهان
 •  کارشناسی رادیولوژی علوم پزشکی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند
 •  کارشناسی ارشد انرژی های نو و تجدید پذیر دانشگاه منچستر
 •  کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی دانشگاه شهید باهنر
 •  کارشناسی ارشد ادبیات انگیسی شهید چمران اهواز

زمین شناسی و معدن

279 مترجم با توانایی ترجمه زمین شناسی و معدن

 •  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد بوعلی سینا
 •  کارشناسی ارشد گرایش زلزله (عمران) دانشگاه تربیت مدرس
 •  کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه زنجان
 •  کارشناسی ارشد زمین شناسی خوارزمی
 •  کارشناسی ارشد مهندسی عمران- زلزله خواجه نصیرالدین طوسی
 •  کارشناسی مهندسی معدن آزاد اسلامی
 •  کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت
 •  کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت دانشگاه صنعت نفت
 •  کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک صنعتی امیرکبیر
 •  کارشناسی مهندسی برق دانشگاه شهرکرد
 •  کارشناسی ارشد ژِِیوفیزیک تهران
 •  کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه ساری
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مواد- جوشکاری دانشگاه صنعتی سهند
 •  کارشناسی پایان دوره کانون زبان ایارن
 •  کارشناسی کارشناسی علوم دریایی دانشگاه هرمزگان
 •  کارشناسی ارشد زمین شناسی- چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه اصفهان
 •  کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی دانشگاه شهید باهنر
 •  دیپلم کامپیوتر آموزشگاه شهداء خرمشهر (خوزستان)
 •  دکترا دکترای زبان شناسی اوکراینی تاراس شفشنکو اوکراین