میلاد ش.

انگلیسی به فارسی

بیوگرافی

میلاد ش. از چهارشنبه، 3 آذر 1395 عضو گروه ترجمه تخصصی است. ایشان تابحال 1,062,985 کلمه در قالب 267 سفارش ترجمه انجام داده است. آخرین مدرک تحصیلی میلاد کارشناسی می باشد. زمینه های مورد علاقه میلاد در ترجمه، کامپیوتر ، روان شناسی ، علوم اجتماعی ، هنر ، ادبیات و زبانشناسی است.

267

تعداد سفارش

1,062,985

تعداد کلمات ترجمه

امتیاز