فرهاد ح.

انگلیسی به فارسی ، فارسی به انگلیسی

بیوگرافی

فرهاد ح. از سه شنبه، 15 فروردین 1396 عضو گروه ترجمه تخصصی است. ایشان تابحال 383,831 کلمه در قالب 323 سفارش ترجمه انجام داده است. آخرین مدرک تحصیلی فرهاد کارشناسی ارشد می باشد. زمینه های مورد علاقه فرهاد در ترجمه، کامپیوتر ، برق و الکترونیک ، عمران ، پزشکی ، علوم پایه است.

323

تعداد سفارش

383,831

تعداد کلمات ترجمه

امتیاز