حمیرا ف.

انگلیسی به فارسی ، فارسی به انگلیسی

بیوگرافی

خانم حمیرا ف. از پنج شنبه، 1 آذر 1397 عضو گروه ترجمه تخصصی است. ایشان تابحال 2,373,400 کلمه در قالب 554 سفارش ترجمه انجام داده است. آخرین مدرک تحصیلی حمیرا کارشناسی می باشد. زمینه های مورد علاقه حمیرا در ترجمه، مدیریت ، کامپیوتر ، عمران ، حسابداری ، سیاسی است.

554

تعداد سفارش

2,373,400

تعداد کلمات ترجمه

امتیاز

زمینه های تخصصی ترجمه حمیرا ف.

مدیریت

مدیریت

مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، MBA، مدیریت مالی، مدیریت جهانگردی، مدیریت اجرایی و شهری، مدیریت تکنولوژی و فناوری اطلاعات، مدیریت آموزش