هدف اصلی از ایجاد سایت چندزبانه معرفی خدمات و محصولات به غیر فارسی زبانان است. زبان فارسی در ایران و چند کشور همسایه استفاده می شود. شما می توانید با ترجمه سایت خود بازار هدف بزرگتری در اختیار داشته باشید.

یکی دیگر از خدمات ای ترنس، ترجمه سایت به زبان های مختلف است.

تنوع زبان ها

itrans.ir در حال حاضر سایت شما را از فارسی به 7 زبان ترجمه خواهد کرد. البته بیشتر مشتریان ترجمه سایت، به زبان انگلیسی، عربی و روسی تمایل دارند. 

سرعت ترجمه سایت

در اینترنت سرعت حرف اول را میزند، ای ترنس امکان ترجمه موازی به همه زبان ها را دارا می باشد و شما می توانید بجای یک زبان، 3 ترجمه مختلف از سایت را به صورت همزمان دریافت کنید.

سفارش ترجمه سایت

آسانترین روش استفاده از فایل های منبع برای سایت است، از هر تکنولوژی که استفاده می کنید، فایل منبع ان را برای ما بفرستید، مترجمان همان فایل را به هر تعداد زبانی که نیاز داشته باشید ترجمه و در فالب همان فایل تحویل خواهند داد. شما به آسانی با جایگزین کردن فایل در سایت یا اپلیکیشن می توانید زبان های جدید را پشتیبانی کنید.

کیفیت ترجمه برای شما مهم است؟

ای ترنس خدمات ترجمه را به صورت غیر ماشینی ارائه می دهد. لطفا فایل خود را برای ما بفرستید تا شرایط تحویل و قیمت های ترجمه را ببینید.