دیکشنری، فرهنگ لغت یا واژه نامه به کتابی حاوی کلمات و معانی ان ها گفته می شود. برای زبان فارسی دیکشنری های مختلفی تهیه شده است که بیشتر آن ها معانی کلمات را از انگلیسی به فارسی ترجمه کرده اند. سایت ای ترنس دیکشنری های تخصصی رشته های مختلف پزشکی، مهندسی و علوم پایه را جمع آوری کرده است.

برای دسترسی به این دیکشنری ها می توانید به نشانی tarjo.me مراجعه فرمایید.

دیکشنری های تخصصی رشته ها:
 • کامپیوتر
 • آب
 • آمار و احتمال
 • پلیمر
 • برق
 • حسابداری
 • دندان پزشکی
 • سینما و تئاتر
 • گیاهان
 • پزشکی
 • زمین شناسی
 • شیمی
 • مدیریت
 • حقوق
 • قانون
 • ریاضی