زهرا پ.

انگلیسی به فارسی

بیوگرافی

خانم زهرا پ. از جمعه، 24 بهمن 1393 عضو گروه ترجمه تخصصی است. ایشان تابحال 735,377 کلمه در قالب 214 سفارش ترجمه انجام داده است. آخرین مدرک تحصیلی زهرا کارشناسی ارشد می باشد. زمینه های مورد علاقه زهرا در ترجمه، کامپیوتر ، صنایع ، علوم پایه است.

214

تعداد سفارش

735,377

تعداد کلمات ترجمه

امتیاز