ایمان ش.

انگلیسی به فارسی

بیوگرافی

آقای ایمان ش. از دوشنبه، 12 مهر 1395 عضو گروه ترجمه تخصصی است. ایشان تابحال 3,349,250 کلمه در قالب 792 سفارش ترجمه انجام داده است. آخرین مدرک تحصیلی ایمان کارشناسی ارشد می باشد. زمینه های مورد علاقه ایمان در ترجمه، بازرگانی ، روان شناسی ، علوم اجتماعی ، زیرنویس ، سیاسی است.

792

تعداد سفارش

3,349,250

تعداد کلمات ترجمه

امتیاز