محمد ا.

انگلیسی به فارسی ، فارسی به فرانسه ، فرانسه به فارسی

بیوگرافی

آقای محمد ا. از دوشنبه، 9 تیر 1393 عضو گروه ترجمه تخصصی است. ایشان تابحال 370,988 کلمه در قالب 161 سفارش ترجمه انجام داده است. آخرین مدرک تحصیلی محمد کارشناسی ارشد می باشد. زمینه های مورد علاقه محمد در ترجمه، مدیریت ، ورزشی ، حسابداری است.

161

تعداد سفارش

370,988

تعداد کلمات ترجمه

امتیاز

زمینه های تخصصی ترجمه محمد ا.

مدیریت

مدیریت

مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، MBA، مدیریت مالی، مدیریت جهانگردی، مدیریت اجرایی و شهری، مدیریت تکنولوژی و فناوری اطلاعات، مدیریت آموزش