ای ترنس کیفیت تمامی ترجمه انجام شده در این مرکز را ضمانت می کند. تیم کنترل کیفی ترجمه تخصصی به صورت دائم تمامی ترجمه های انجام شده را بررسی می کند.


بررسی مترجمان شامل 5 مرحله است:


شرایط ضمانت ترجمه تخصصی

9+

 • ترجمه های علمی و تخصصی
 • ترجمه ژورنال
 • ترجمه مقالات
 • نامه های خارجی
 • کنفرانس ها
 • ترجمه قراردادها
 • ترجمه کتاب
     

10

     

9

     

8

7+

 • ترجمه رشته های تخصصی
 • نامه های اداری
 • کاتالوگ ها
 • ترجمه سایت
 • تولید محتوی سایت های علمی
   

7

   

6

   

5

4+

 • ترجمه دانشجویی ارزان
 • تولید محتوی سایت ها و وبلاگ ها
 

4

 

3

 

2

 

1

طلایی

ترجمه 100% تخصصی + بازخوانی

نقره ای

ترجمه تخصصی

برنز

ترجمه عمومی

ماشینی

google translate - ترجمه گوگل

 
10 روز
5 روز
3 روز
بدون ضمانت
 


آزمون ورودی ترجمه

تمامی متقاضیان برای همکاری با ای ترنس باید در آزمون ورودی شرکت کنند. ما بعد از بررسی نتیجه این آزمون اقدام به انتخاب مترجمان برای ادامه همکاری می کنیم. آزمون ترجمه ای ترنس بسیار سخت طراحی شده است و قبولی در آن بسیار مشکل است. آخرین آمار قبولی در آزمون کمتر از 10% شرکت کنندگان توانسته اند در آزمون ترجمه موفق شوند.


بررسی مدارک تحصیلی و مدارک زبان

علاوه بر شرکت در آزمون، مترجمان باید مدارک کافی جهت آشنایی با هر رشته را ارائه کنند. در زیر تعداد مدرک های تحصیلی ارائه شده تا 10 آبان 97 اورده شده است.

 
کارشناسی 9,150
کارشناسی ارشد 5,865
دکترا 958

اخذ ضمانت و پیمان‌ نامه عدم افشای اطلاعات

مقاله، کتاب، نامه، کاتالوگ و هرچیزی که ما ترجمه می کنیم مخفی و غیرقابل افشا است. مترجم ما متعهد به این پیمان هستند. سفارش ها متناسب با پلن انتخابی در دسترس مترجمان قرار می گیرد. هرچه پلن بالاتری انتخاب کنید مترجمان کمتری سفارش شما را می بینند.


کنترل کیفی ترجمه های انجام شده

تیم کنترل کیفی ما ترجمه ها را به صورت همزمان بررسی و ایرادات را به مترجم تذکر می دهند. ترجمه دوباره بعد از تحویل بررسی و درصورتی که مشکلی وجود داشته باشد به مشتری اطلاع رسانی و در سریع ترین زمان ویرایش نهایی تحویل داده می شود.


امتیاز مشتریان

مترجم های پلن نقره ای حداقل 50 سفارش و مترجم های پلن طلایی حداقل 100 سفارش انجام داده اند، بیشتر مشتریان بعد از دریافت ترجمه امتیازی برای مترجم ثبت می کنند. این امتیازات به همراه امتیاز کنترل کیفی تاثیر نهایی در پلن مترجم را خواهد داشت.