مدیریت در کسب و کار و سازمان‌ها نقشی است که با استفاده از منابع موجود به صورت کارامد، تلاش و فعالیت اعضا را برای نیل به اهداف مطلوب هم‌ سو می‌کند. مدیریت عبارتست از برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، گزینش اعضا، راهبری و نظارت بر فعالیت‌های سازمانی. تخصیص منابع نحوه بکارگیری و استفاده از منابع انسانی، منابع مالی، تکنولوژی و منابع طبیعی را در بر می‌گیرد. مدیریت هم‌چنین یک رشته تحصیلی و یکی از علوم اجتماعی است که موضوع آن مطالعه نهادهای اجتماعی است. دانشگاه‌ها مدیریت را در مقطع کارشناسی و مدارج بالاتر و عموما در دانشکده بازرگانی ارائه می‌کنند. دانشجویان این رشته پس از اتمام دوره آموزشی در زیرشاخه‌های اصلی مدیریت از جمله کارآفرینی، تخصیص منابع انسانی، مدیریت بین‌الملل، رفتار سازمانی، تئوری سازمانی و یا مدیریت راهبردی متخصّص می‌شوند.

قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت

تعداد صفحه تعداد لغت درصد تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
148,950 ریال
80,550 ریال
45,450 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 6 روز
140,675 ریال
76,075 ریال
42,925 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 6 تا 11 روز
132,400 ریال
71,600 ریال
40,400 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 11 تا 18 روز
127,435 ریال
68,915 ریال
38,885 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 18 تا 31 روز
120,815 ریال
65,335 ریال
36,865 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 31 تا 69 روز
110,885 ریال
59,965 ریال
33,835 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 69 تا 203 روز
97,645 ریال
52,805 ریال
29,795 ریال

سرفصل‌ها

 

وظایف

مدیریت از طریق پنج کارویژه اجرایی می‌شود.

 1. برنامه‌ریزی: ترسیم چشم‌انداز و طراحی نقشه‌های اجرایی.
 2. سازمان‌دهی: اطمینان از بکارگیری صحیح از منابع انسانی و غیر انسانی.
 3. هماهنگ‌سازی: به وجود آوردن ساختاری که به واسطه آن اهداف سازمان محقّق شود.
 4. فرماندهی: تشخیص آنچه در موقعیتی ویژه  باید انجام شود و گماردن افرادی برای اجرای آن.
 5. نظارت: گنترل میزان پیشرفت برنامه‌ها.

 

نقش مدیریت

 1. فردی: هماهنگ‌سازی و روابط متقابل با کارکنان.
 2. اطلاعاتی: بررسی، اشتراک‌گذاری و تحلیل اطلاعات.
 3. تصمیم‌گیری

 

مهارت‌ها

 1. سیاسی: برای ساختن پایگاهی قدرتمند و گسترش ارتباطات سودمند.
 2. ادراکی: برای تجزیه و تحلیل شرایط پیچیده و دشوار.
 3. فردی: در برقراری ارتباط، تزریق انگیزه، آموزگاری و محول‌کردن کار به افراد کاردان.
 4. تشخیصی: توانایی انتخاب بهترین واکنش در شرایط مختلف.
 5. فنّی: خبرگی در مدیریت

 

شکل‌گیری سیاست کاری

محصول هر کاری، بدیهی‌ترین هدف آن است که به‌طور مثال ممکن است تولید صابون باشد.

چشم‌انداز یک کار هدف مطلوب بازتاب می‌دهد و مسیر درست یا مقصود نهایی آن را مشخص می‌کند.

اهداف یک سازمان بر فعالیت‌های انجام شده به منظور نیل به این مقاصد دلالت می‌کند.

سیاست کاری راهنمایی است که قوانین، مناسبات و مقاصد را مشخص می‌کند و حتّی ممکن است در تصمیم‌گیری مدیران تاثیر بگذارد. هم‌چنین باید برای کلیه کارکنان انعطاف‌پذیر و قابل فهم باشد.

طرح راهبردی برنامه‌ای هماهنگ برای رسیدن به اهداف و چشم‌اندازهای بلندمدّت است و به کارهایی که باید انجام شود و منابعی که باید مورد استفاده قرار گیرد اشاره دارد. هم‌چنین برای تخصیص منابع و استفاده از عوامل تولید در جهت سودآوری بیشینه کسب و کار راهنمایی برای مدیران است. به علاوه اینکه در شروع کار، می‌تواند به تصمیم‌گیری مدیران برای انتخاب نوع فعالیت‌های مناسب کمک کند.

 

اجرای سیاست‌ها و طرح‌های راهبردی

همه سیاست‌ها و طرح‌ها باید در حضور تمام عوامل و پرسنل بخش مدیریت به تفصیل مورد بحث قرارگیرد.

مدیران باید بدانند که کجا و چگونه می‌توانند این سیاست‌ها و طرح‌ها را پیاده کنند.

برای هر بخش سازمان باید یک برنامه کاربردی تدبیر شود.

سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی باید به‌طور منظم مورد بررسی و ارزیابی قرارگیرند.

برای آمادگی نسبت به تغییر شرایط محیطی باید برنامه‌های جایگزین تدبیر شود.

مدیران رده‌بالاباید میزان پیشرفت را به‌طور منظم بررسی کنند.

لازمه کسب و کار محیطی مناسب و روحیه همبستگی بین اعضاست.

ماموریت‌ها، اهداف و نقاط ضعف و قوّت هر بخش برای تعیین نقش آنها در رسیدن به اهداف سازمانی باید مورد بررسی قرارگیرد.

روش پیش‌بینی تصویری قابل‌اعتماد از محیط آینده کسب و کار ترسیم می‌کند.

یک واحد برنامه‌ریزی باید برای حصول اطمینان از عدم تزلزل طرح‌ها و هم‌چنین هم‌سو بودن سیاست‌ها و برنامه‌های کاری با اهداف و ماموریت‌های سازمانی باید به‌وجود آید.

در مورد کلیه سیاست‌ها باید در حضور تمامی عوامل مدیریتی و اجرایی هر بخش بحث و تبادل نظر صورت‌گیرد.

بنا بر طرح John P. Kotter تغییرات هدفمند سازمانی از طریق اجرای یک برنامه هشت‌مرحله‌ای می‌تواند صورت‌پذیرد.

 1. بالابردن سرعت.
 2. داشتن دید درست.
 3. ارتباط دست‌اندرکاران.
 4. بالابردن قدرت‌عمل.
 5. ایجاد اهداف کوتاه‌مدّت.
 6. خستگی‌ناپذیری.
 7. دائمی‌کردن تغییرات.
 8. (هفت مرحله است!)

 

سیاست‌ها و راهبردها در فرایند برنامه‌ریزی

 1. یک تصویر خوب از برنامه‌های آتی در هر بخش سازمان برای مدیران میانی و رده‌پایین می‌سازد.
 2. چارچوبی استکه برنامه‌ها و تصمیمات در قالب آن اتّخاذ می‌شود.
 3. مدیران میانی و رده‌پایین می‌توانند نقطه‌نظرات خود را در آن اعمال کنند.