قیمت ترجمه نفت گاز و پتروشیمی

انگلیسی به فارسی

تعداد صفحه تعداد لغت درصد تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %25 0 تا 2 روز
223,125 ریال
104,062 ریال
41,016 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %30 2 تا 6 روز
208,250 ریال
97,125 ریال
38,281 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %35 6 تا 11 روز
193,375 ریال
90,188 ریال
35,547 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %38 11 تا 18 روز
184,450 ریال
86,025 ریال
33,906 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %42 18 تا 31 روز
172,550 ریال
80,475 ریال
31,719 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %48 31 تا 69 روز
154,700 ریال
72,150 ریال
28,438 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %56 69 تا 203 روز
130,900 ریال
61,050 ریال
24,062 ریال

مهندسی نفت شاخه ای از مهندسی است که با فعالیتهای مربوط به تولید هیدروکربن ها که میتوانند به صورت نفت خام یا گاز طبیعی باشند مرتبط است. اکتشاف و تولید برای قرار گرفتن در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز تلقی میشوند. اکتشاف، با زمین شناسان و مهندسی نفت دو رشته زیرزمینی اصلی از صنعت نفت و گاز مرتبط است که بر روی حداکثر سازی بازیافت اقتصادی از هیدروکربن مخازن زیرزمینی متمرکز می باشد. زمین شناسی نفت و ژئوفیزیک بر ارائه یک توصیف ایستا از سنگ مخزن هیدروکربن متمرکز هستند در حالی که مهندسی نفت بر روی برآورد حجم بازیافتی این منابع، با استفاده از یک درک دقیق از رفتار فیزیکی نفت، آب و گاز با سنگهای متخلخل در بسیار بالا فشار متمرکز است.

تلاش های مشترک زمین شناسان و مهندسان نفت در سراسر زندگی در رابطه با انباشت هیدروکربن، روشی را که در آن یک مخزن توسعه یافته و تخلیه می شود را تعیین میکند و معمولا آنها بالاترین تاثیر را در زمینه اقتصاد دارند. مهندسی نفت به دانش درستی در رابطه با بسیاری از رشته های مرتبط نیاز دارد مانند ژئوفیزیک، زمین شناسی نفت، سنجش شکل گیری(ثبت درست)، حفاری، اقتصاد، شیبه سازی ذخایر، مهندسی چاه، سیستم های بالابر مصنوعی، تکمیل کننده ها و مهندسی تاسیسات نفت و گاز نیاز دارد.

جذب نیرو برای صنعت در طول دوره از رشته های فیزیک، مهندسی شیمی و مهندسی معدن بوده است. اموزش توسعه بعدی معمولا در شرکتهای نفتی انجام شده است.

 

مترجم نفت گاز و پتروشیمی

686 مترجم

سید حسین ه.

سید مهدی ط.

زینب ن.

مريم ا.

مرور کلی

این حرفه شروع خود را در سال 1914 در موسسه آمریکایی معدن، متالورژی و مهندسین نفت (AIME) آغاز کرد. اولین مدرک مهندسی نفت در سال 1915 توسط دانشگاه پیترزبورگ اعطا شد. از آن زمان، حرفه ای تکامل یافته است که برای حل وضعیتهای دشوار فزایند استفاده میشود به عنوان مقداری از "میوه کم آویخته" از میدان های نفت در جهان که پیدا و تخلیه شده اند. بهبود در مدلسازی کامپیوتر، مواد و کاربردهای آمار، تجزیه و تحلیل احتمال و فناوری جدید مانند حفاری افقی و افزایش بازیافت نفت، به شدت در دهه های اخیر جعبه ابزار مهندسی نفت بهبود یافته است.

شرایط عمیق آب، قطب شمال و کویر معمولا در رقابت هستند. محیط با درجه حرارت بالا و فشار بالا (HTHP) در عملیات بطور فزاینده به امری عادی تبدیل شده است و به مهندسی نفت جهت درک موضوعات به عنوان دامنه گسترده ای از حرارت و هیدرولیک، ژئومکانیکی و سیستم های هوشمند نیاز است.

انجمن مهندسان نفت (SPE) بزرگترین جامعه حرفه ای برای مهندسان نفت میباشد و اطلاعات زیادی در مورد صنعت منتشر میکند. اموزش مهندسی نفت در 17 دانشگاه در ایالات متحده موجود است و بسیاری دیگر در سراسر جهان – در درجه اول در مناطق تولید کننده نفت- و برخی از شرکتهای نفت کلاسهای آموزش مهندسی نفت در خانه قابل توجهی دارند.

مهندسی نفت از لحاظ تاریخی یکی از رشته های مهندسی با بالاترین دستمزد میباشد. اگرچه برای زمانیکه قیمت نفت کاهش می یابد تمایل به اخراج دست جمعی وجود دارد. در 4ام ژون سال 2007مقاله FORBES.COM گزارش داد که مهندسی نفت به عنوان بهترین دریافت کننده دستمزد در ایالات متحده بوده است. انجمن ملی دانشکده ها و نظرسنجی کارفرمایان در سال 2010 نشان داد که مهندسان نفت به عنوان دارندگان بالاترین دستمزد در فارغ التحصیلان 2010 بوده اند و میانگین دستمزد سالانه 125.220دلار بوده است.

برای افراد با تجربه دستمزدها از 170.000دلار تا 260.000دلار بطور سالانه بوده است. آنها بطور متوسط 112.000دلار در یک سال و تقریبا 53.75دلار در ساعت دریافت میکنند.

انواع

مهندسین نفت به انواع مختلفی تقسیم میشوند:

مهندسان مخزن که برای بهینه سازی تولید نفت و گاز از طریق قراردادن مناسب و همچنین سرعت تولید و روشهای بازیافت نفت کار میکنند.

مهندسان حفاری مدیریت جنبه های فنی اکتشافی حفاری، تولید و چاه های تزریقی را برعهده دارند.

مهندسان تولید، از جمله مهندسان زیرزمینی، مدیریت رابط بین مخزن و چاه شامل پرفوریشن، کنترل شن و ماسه، کنترل جریان حفره پایین و تجهیزات نظارتی حفره پایین است که روش بالابر مصنوعی را ارزیابی میکند و هم چنین تجهیزات سطح را که مایعات تولید( نفت ، گاز طبیعی . آب) را جدا میکند، انتخاب میکند