ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی در پلن های برنز نقره ای طلایی ارائه می شود.

پلن های ترجمه انگلیسی به فارسی

برنز

تایپ در فایل Word
سطح متوسط تخصصی نیست
عمومی
ضمانت 3 روز بعد از تحویل فایل امکان اعتراض مشتری وجود دارد.

نقره ای

تایپ در فایل Word
سطح بالا کیفیت خوب و مترجم باسابقه
تخصصی 50% تخصصی
ضمانت 5 روز بعد از تحویل فایل امکان اعتراض مشتری وجود دارد.

طلایی

تایپ در فایل Word
حرفه ای بهترین کیفیت ترجمه
تخصصی 100% تخصصی
بازخوانی
ضمانت 10 روز بعد از تحویل فایل امکان اعتراض مشتری وجود دارد.