قیمت ترجمه حسابداری

انگلیسی به فارسی

تعداد صفحه تعداد لغت درصد تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 4 صفحه 0 تا 1,000 لغت %5 0 تا 3 روز
226,100 ریال
105,450 ریال
41,562 ریال
5 تا 25 صفحه 1,000 تا 6,250 لغت %5 1 تا 6 روز
226,100 ریال
105,450 ریال
41,562 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %15 6 تا 11 روز
202,300 ریال
94,350 ریال
37,188 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %18 11 تا 18 روز
195,160 ریال
91,020 ریال
35,875 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %22 18 تا 31 روز
185,640 ریال
86,580 ریال
34,125 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %28 31 تا 69 روز
171,360 ریال
79,920 ریال
31,500 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %36 69 تا 203 روز
152,320 ریال
71,040 ریال
28,000 ریال

مترجم حسابداری

492 مترجم

محمد ا.

حمیرا ف.

حسابداری و نرم افزارهای رایانه ای

امروزه، بسیاری از فعالیت های دشوار به کمک نرم افزارهای رایانه ای تسهیل شده اند. نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) فراهم کننده ی یک منبع اطلاعاتی جامع، متمرکز و یکپارچه می باشد که شرکت ها می توانند از آن برای مدیریت تمام فرایندهای عمده ی تجارت از جمله خرید ، تولید و منابع انسانی استفاده نمایند.  این نرم افزار می تواند جایگزین تقریبا  200 برنامه ی نرم افزاری جداگانه ی مورد استفاده در گذشته شود. تولید با تلفیق یارانه،  می تواند منجر به ساخت محصولاتی که کاملا بدون دخالت دست هستند شده و همچنین سبب افزایش تولید محصولات با خطاهای کمتر در فرایند تولید شود.

رایانه ها هزینه های جمع آوری، ذخیره سازی، و گزارش اطلاعات حسابداری مدیریت را کاهش داده و امکان ارایه ی یک حساب مفصل تر از تمام داده هایی که به هر سیستم وارد شده اند را فراهم ساخته اند. آنها همچنین سبب تغییر تجارت به تعاملات تجاری از طریق تجارت الکترونیکی شده اند. بنابراین به جای

سر و کار داشتن با شرکت های متعدد برای خرید محصولات، یک شرکت تجاری می تواند یک محصول را با حذف واسطه ها با قیمت ارزان تری خریداری و هزینه های متحمل شده را به طور عمده ای کاهش دهد.

علاوه بر این، سیستم اطلاعات بین سازمانی، تامین کنندگان و شرکت های تجاری را قادر می سازد تا همیشه با هم در ارتباط باشند. زمانی که یک شرکت به یک محصول نیاز دارد، به تامین کننده اطلاع داده خواهد شد و بلافاصله به آن سفارش رسیدگی شده و  دیگر نیازی به شخصی که مسئول بررسی فهرست موجودی کالا ، تکمیل اسناد و مدارک مناسب، ارسال آنها و انتظار برای دریافت محصولات باشد، نیست.[57]

رسوایی های حسابداری

سال 2001 شاهد مجموعه ای از تقلب ها در اطلاعات مالی مربوط به شرکت های انرون (Enron)، شرکت حسابرسی آرتور اندرسن (Arthur Anderson) ، شرکت ارتباطات راه دور ورد کام (WordCom)، کوئست (Qwest) و سان بیم (Sunbeam) در میان دیگر شرکت های شناخته شده بود. این مشکلات، نیاز به بررسی اثرگذاری استانداردهای حسابداری، مقررات حسابرسی و اصول حاکمیت شرکتی را بارز ساخت. در برخی موارد، مدیریت برای نشان دادن عملکرد اقتصادی بهتر،  آمار و ارقام ارایه شده در گزارش های مالی را مخدوش ساختند. در برخی دیگر از شرکت ها، انگیزه های تشویق مالیاتی و نظارتی

اعمال نفوذ بیش از حد شرکت ها و اتخاذ تصمیمات دارای خطرات فوق العاده و غیر قابل توجیه را تقویت می کرد.

رسوایی شرکت انرون  (Enron)، توسعه ی مقررات جدید برای بهبود قابلیت اعتماد گزارش های مالی را عمیقا  تحت تاثیر قرار داد و سبب افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت داشتن استانداردهای حسابداری که نشان دهنده ی واقعیت های مالی شرکت و عینیت و استقلال شرکت های حسابرسی است، شد.

رسوایی شرکت انرون  (Enron)علاوه بر اینکهبزرگترین شکل جدید ورشکستگی در تاریخ آمریکا بود، بدون شک بزرگترین شکست حسابرسی  نیز بشمار می رود [59]. این رسوایی شامل رسوایی مالی شرکت انرون   (Enron)و حسابرسان آنها یعنی شرکت آرتور اندرسن (Arthur Anderson) بود که در اواخر سال 2001 فاش شد. این رسوایی سبب انحلال شرکت آرتور اندرسن (Arthur Anderson)شد که در آن زمان یکی از پنج شرکت بزرگ حسابداری در جهان بود. پس از یک سری افشاسازی های مربوط به روندهای حسابداری نامنظم انجام شده در طول دهه ی 1990 ، شرکت انرون (Enron)با استناد به فصل یازدهم حفاظت از ورشکستگی در ماه دسامبر 2001 تعطیل شد.

یکی از پیامد های این حوادث، تصویب قانون ساربانس- آکسلی (Sarbanes-Oxley) در سال 2002 به عنوان نتیجه ی اولین پذیرش رفتار فریب آمیز توسط شرکت انرون (Enron)بود. این قانون به طور قابل توجهی مجازات های کیفری برای تقلب در اوراق بهادار، از بین بردن، تغییر و یا جعل سوابق در تحقیقات فدرال و یا هر برنامه و یا تلاش برای فریب سهامداران را در بر دارد .