قیمت ترجمه صنایع

انگلیسی به فارسی

تعداد صفحه تعداد لغت درصد تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 4 صفحه 0 تا 1,000 لغت %0 0 تا 3 روز
482,000 ریال
191,500 ریال
95,750 ریال
5 تا 25 صفحه 1,000 تا 6,250 لغت %0 1 تا 6 روز
482,000 ریال
191,500 ریال
95,750 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %10 6 تا 11 روز
433,800 ریال
172,350 ریال
86,175 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %13 11 تا 18 روز
419,340 ریال
166,605 ریال
83,302 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %17 18 تا 31 روز
400,060 ریال
158,945 ریال
79,472 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %23 31 تا 69 روز
371,140 ریال
147,455 ریال
73,728 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %31 69 تا 203 روز
332,580 ریال
132,135 ریال
66,068 ریال

 

مترجم صنایع

675 مترجم

حامد پ.

زینب ن.

تاریخچه مهندسی صنایع
در قرن های هیجدهم و  نوزدهم، تلاش برای بکارگیری علم برای طراحی روش ها و سیستم های تولید توسط بسیاری از مردم بوجود آمد.آن ها زمان هایی را صرف ایجاد و ترکیب کردن رشته هایی کردند که ما با عناوینی چونمهندسی صنایع، مهندسی تولید، و یا مهندسی سیستم آن ها را نامگذاری می کنیم. برای مثال، پیشروهای مهندسی صتایع شامل جنبه های مختلفی از علوم نظامی، جستجو برای گسترش تولید باا استفاده از بخش های قابل تعویض، توسط سیستم زرهی تولید، کارهای هنری فایول و همکاران (که به جنبش بزرگ تر به نام نیک گرایی رشد یافت) و کارهای فردریک وینسلو نیلور و همکاران (که به جنبش بزرگ تر به نام مدیریت علمی رشد یافت.) می باشد. در اواخر قرن نوزدهم  تلاش هایی  در جهت اطلاع رسانی برای مشاوره و تحصیلات بالاتر شروع شد. ایده مشورت با متخصصین درباره مهندسی فرایند به طور طبیعی تبدیل به ایده تدریس مفاهیم به عنوان برنامه درسی شد.

دروس مهندسی صنایع توسط چندین دانشگاه در اروپا در اواخر قرن نوزده، از جمله آلمان، فرانسه، انگلستان و اسپانیا تدریس شد.[1] در ایالات متحده، اولین دانشکده مهندسی تولید و صنایع در 1909 در دانشگاه پنسیلوانیا تاسیس شد. اولین درجه دکترا در مهندسی صنایع در دهه 1930 توسط دانشگاه کرنل اعطا شد. به طور کلی می توان گفت که پایه های مهندسی صتایع چنانچه امروز به نظر می رسد، در قرن بیستم شروع به پای ریزی شده است. نیمه اول قرن با تاکید به افزایش بهره وری و کاهش سلزمان های صنعتی ، هزینه های خودسان را مشخص می کردند.

در سال 1909، فردریک تیلور نظریه خود را از مدیریت علمی، که شامل تجزیه و تحلیل دقیق کار بشر، تعریف سیستماتیک از روش ها، ابزار و آموزش برای کارمندان ، منتشر کرد. تیلور در زمان  استفاده از زمان سنج،  زمان استاندارد را تعیین و  افزایش بهره وری را با کاهش هزینه های نیروی کار و افزایش دستمزد و حقوق کارکنان مدیریت کرد.

در سال 1912 هنری لارنس گانت نمودار گانت که به تشریح اقدامات این سازمان همراه با روابط آنها می پرداخت، توسعه داد.. این نمودتر توسط والاس کلارک ، شروعی شد برای تمودارهای بعدی که برای ما آشنا هستند.

خطوط مونتاژ، حرکت کارخانه  ماشین از هنری فورد (1913) برای یک جهش قابل توجه به جلو در این زمینه به شمار می آید. فورد زمان مونتاژ یک ماشین بیشتر از 700 ساعت را به 1.5 ساعت کاهش داد. مضاف بر آن، او یکی از پیشگامان اقتصاد رفاه سرمایه داری ( سرمایه داری رفاه ) و پرچمدار تامین تشویقات مالی برای کارکنان و افزایش بهره وری بود.

سیستم مدیریت کیفیت جامع () در دهه چهل توسعه یافته بعد از جنگ جهانی دوم سریع تر رشد یافت و جزیی از بازسازی ژاپن بعد از جنگ بود.

در سال 1960 تا 1975  با گسترش تصمیم سیستم حمایتی در تهیهء  به  عنوان مثال ام آر پی ، شما می توانید به موضوع زمان (موجودی، تولید، ترکیب، حمل و نقل و غیره) از سازمان صنعتی تاکید کنید. 

در دهه هفتاد، با نفوذ نظریه های مدیریت ژاپنی مانند کایزن و کانبان وست، مسایل کیفیت و زمان تحویل و انعطاف پذیری پررنگ شد.

در دهه نود، پس از فرایندهای جهانی صنعت جهانی، تاکید بر تامین مدیریت زنجیره ای و طرح فرایند کاری مشتری-محور بود.